Punkt widokowy znajduje się na tzw. wzgórzu Morenka 65 m n.p.m. niedaleko wsi Siadło Dolne, na terenie rezerwatu przyrody "wzgórze widokowe nad miedzyodrzem", kilkanaście kilometrów z centrum Szczecina.
 
Image
rozlewiska Odry

 

Image
wejście na wzgórze


Rezerwat "wzgórze widokowe nad miedzyodrzem" obejmuje powierzchnię 4,19ha, został utworzony w 1973 roku w celu ochrony wysokiego brzegu doliny Odry i roślin kserotermiczno-stepowych. Na wzgórzu znajduje się kamienne półokrąge siedzisko. Stąd rozciaga sie widok na międzyodrze w kierunku północno-zachodnim. Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry jest stąd niewidoczny.
 

Image
kamienne siedzisko

 

Image
widok na autostradę


Dojazd: samochodem - autostradą A6, jadąc z Kołbaskowa na wschód, przed  rozlewiskami Odry Zachodniej jest brak barierki ochronnej, tu należy skręcić. Rowerem lub  pieszo można spróbować przedostać się pod autostradą, w kierunku na Siadło Dolne.

 

Imageby podziwiać widok z góry należy tu skręcić

contentmap_plugin