nadesłał :: Jerzy Żmihorski
Rezerwat znajduje się w obrębie wschodniej części Kotliny Sandomierskiej, na wschodnim krańcu Płaskowyżu Tarnowskiego, nad Doliną Wisłoki, w Nadleśnictwie Tuszyma, między Łączkami Brzeskimi, Podolem a Przecławiem, około 2 kilometrów od Przecławia. Dojechać do rezerwatu można z Przecławia, drogą w kierunku Radomyśla.

Image
fot.1
 
Współrzędne:
50°11'15.5"N 21°25'20.5"E
50.187644, 21.422370
 
Powierzchnia rezerwatu to ponad 25 hektarów, w tym  lasy,  torfowiska i mszary. Do ochrony ścisłej zakwalifikowany jest teren torfowisk i ich otoczenie o powierzchni 9 hektarów, pozostała część znajduje się pod ochroną częściową. Rezerwat został powołany do życia 19 kwietnia 1979 roku w celu zachowania w stanie naturalnym szeregu zbiorowisk roślinności, zwłaszcza torfowiskowej, charakterystycznych dla Kotliny Sandomierskiej.
 
Image
fot.2


Woda w nieckach bagna Przecławskiego pochodzi głownie z opadów deszczu. Występuje tu ponad 200 gatunków roślin naczyniowych związanych z torfowiskami wysokimi i przejściowymi oraz borami sosnowymi oraz wiele rzadkich gatunków fauny. Do osobliwości zaliczyć należy gniazdowanie w okolicy rezerwatu bociana czarnego.

Image
fot.3


Wokół torfowisk wykonana jest ścieżka edukacyjno-dydaktyczna o długości 830 metrów z planszami informacyjnymi.