Na terenie PARKU LEŚNEGO ZDROJE, znajduje się pokopalniane jezioro Szmaragdowe. Powstało wskutek zalania kopalni kredy 16 lub 26 lipca 1925 roku. Na pewno wyrobisko nie wypełniło się wodą jednego dnia, następowało to stopniowo, przez wiele miesięcy.

Image
Jezioro Szmaragdowe
 
Ze względu na dużą zawartość węglanu wapnia ma kolor szmaragdowy. Głębokość jeziora wynosi wg. różnych źródeł od 16 do 20 metrów, jego powierzchnia ok. 4,5 ha. Otoczone jest przez urwiste strome zbocza dochodzące do wysokości 50 metrów. Od momentu powstania jezioro ulegało wielokrotnym zmianom przez osuwanie się dużych mas ziemi. Na dnie jeziora podobno wciąż znajdują się pozostałości górniczych maszyn i urządzeń. Do dziś przy jeziorze zachował się mostek betonowy, będący fragmentem torowiska kolejki, która służyła do wywozu urobku kredy do pobliskiej cementowni.
W jeziorze występują różne gatunki ryb, do ciekawszych należy bas słoneczny. Nad jeziorem i w jego okolicach żyje wiele chronionych gatunków zwierząt. Wśród nich nietoperze (zimujące m.in. w pobliskich bunkrach).

Image
Ścieżka przy jeziorze

Wokół Szmaragdowego znajdują się ścieżki spacerowe, jedna z nich nad samym brzegiem jeziora druga biegnąca przez las brzegiem stromych urwisk.

Blisko:
PUNKT WIDOKOWY - POLANA WIDOK, Szczecin - Zdroje
SCHRON - Zdroje, Szczecin