Składki członkowskie - Uchwała nr 3/06/2021 podjęta jednomyślnie 23 czerwca 2021 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Nasze Wycieczki z siedzibą w Szczecinie uchwala wysokość składek członkowskich na rok 2021 w wysokości 10 zł miesięcznie. 
Składki prosimy wpłacać 
na konto: VOLKSWAGEN BANK direct
18 2130 0004 2001 0359 6053 0001
tytułem: składka członkowska.
 
 
Stowarzyszenie Nasze Wycieczki
jest (od 28.12.2010 roku) 
Organizacją Pożytku Publicznego
uprawnioną do otrzymania 1% podatku.
Podatnicy, którzy jeszcze nie zdefiniowali
komu przeznaczyć swój 1%, mogą
rozliczając się z Urzędem Skarbowym
wpisać numer KRS: 0000244784
Stowarzyszenie Nasze Wycieczki 
 
W 2020 roku 1 % pomógł sfinansować ...
 
 
Darowizny na cele statutowe stowarzyszenia
prosimy wpłacać
na konto: VOLKSWAGEN BANK direct
18 2130 0004 2001 0359 6053 0001
tytułem: darowizna na cele statutowe.
 
Działania Stowarzyszenia Nasze Wycieczki > TUTAJ.