W 2020 roku Stowarzyszenie Nasze Wycieczki otrzymało 988,80 zł z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które wpisały w swoim rozliczeniu podatkowym numer KRS: 0000244784

 

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie celów statutowych stowarzyszenia, m.in. na:

 

1. Projekt "Scenariusze zajęć - SYRENIE STAWY w Szczecinie" - opracowanie 7 ciekawych tematów z informacjami i ćwiczeniami do zabawy i nauki przyrody, geografii, ekologii, etyki, matematyki oraz orientacji w terenie i wstawienie e-publikacji (7 pdf-ów) na stronę https://www.naszewycieczki.pl oraz zapoznanie multiplikatorów ze scenariuszami zajęć na Warsztatach - Ekologia - Pobierowo 26-28.06 (172,2 zł na druk informatorów). Scenariusze zajęć - 7 e-publikacji w 2020 roku  miało 10 tysięcy odsłon.

2. Zakup dwóch latarek (304,67 zł) do Projektu "z Wałów Chrobrego do mostu Meyera", w celu wykonania materiału zdjęciowego na terenie Puszczy Wkrzańskiej i Lasu Arkońskiego, w ciekawych miejscach, które w przyszłości staną się punktami odpoczynku na trasie do Mostu Meyera.

 

oraz częściowo na pozostałe działania podjęte w 2020 r.:

 

1. Administrowanie, aktualizacje oraz ochrona strony internetowej https://www.naszewycieczki.pl
2. Opracowywanie nowych artykułów, umieszczanie ich na stronie https://www.naszewycieczki.pl i na fb Stowarzyszenia Nasze Wycieczki.
3. PROJEKT "Głaz Barnima / Barnimstein": opracowywanie w dwóch językach (polski/niemiecki) I części e-publikacji o Głazie Barnima I i wstawienie pdf-a na stronę https://www.naszewycieczki.pl (2159 odsłon do 04.07.2021.) oraz opracowywanie materiałów do II części e-publikacji poświęconej pierwszym Gryfitom I i części III – o miejscach związanych z Barnimem I.

4. Projekt "Park przy ulicy Cukrowej" - inicjatywa utworzenia nowego parku w Szczecinie, pomiędzy ulicą Cukrową, a torami kolejowymi.
5. Projekt QUISTORP - RODZINA SZCZECIŃSKICH FILANTROPÓW – Opracowanie e-publikacji zawierającej wszystkie informacje dotyczące Johannesa Heinricha Quistorpa (1822 – 1899) i jego syna Martina (1860 – 1929) zebrane przez Stowarzyszenie Nasze Wycieczki w latach 2007 – 2020, łącznie z treścią informatora wydanego przy okazji Pierwszych Szczecińskich Spotkań Kulturalno-Turystycznych „QUISTORP” zorganizowanych przez SNW w Szczecinie, Lubinie i Wapnicy 05 – 06.06.2007 roku. Cały materiał został podzielony na części – opracowanie i umieszczenie na stronie https://www.naszewycieczki.pl e-publikacji - 1 PDF-a - na temat rodziny Quistorp oraz Szczecina pod koniec XIX wieku.
6. PROJEKT "Zachodniopomorskie - Szczecin - Ludzie i Miasto" - praca w terenie, opracowanie biogramów I wstawienie na stronę https://www.naszewycieczki.pl

 

e-publikacja QUISTORP - RODZINA SZCZECIŃSKICH FILANTROPÓW 

link > TUTAJ

NA OKŁADCE / AUF DEM UMSCHLAG  - Szczecin, Park Kasprowcza, dawniej / ehem. / Quistorppark  - 12.05. 2007 r., SNW / ein Foto vom 12.05.2007, SNW

 

 

Plany działalności Stowarzyszenia Nasze Wycieczki na rok 2021 to m.in.:
1. Opracowywać i wstawiać na stronę nowe artykuły o ciekawych miejscach oraz trasach pieszych i rowerowych. Aktualizować artykuły i archiwizować materiał zdjęciowy. 
2. Opracować w dwóch językach (polski/niemiecki) - drugą część e-publikacji projektu “Głaz Barnima / Barnimstein” poświęconej pierwszym Gryfitom i części III – o miejscach związanych z Barnimem I.
3. Projekt QUISTORP - RODZINA SZCZECIŃSKICH FILANTROPÓW – Opracowanie w dwóch językach (polski/niemiecki) i umieszczenie na stronie 2 pdf-a na temat artykułu z 1908 roku dotyczącego darowizny zielonych terenów - Parku Quistorpa - obecnego Parku Kasprowicza oraz następnych e-publikacji.

4. Projekt "Park przy ulicy Cukrowej" - inicjatywa utworzenia nowego parku w Szczecinie, pomiędzy ulicą Cukrową, a torami kolejowymi.
5. Projekt "z Wałów Chrobrego do mostu Meyera" - opracowania materiału dotyczącego ciekawych miejsc w Puszczy Wkrzańskiej i Lesie Arkońskim, które w przyszłości staną się punktami odpoczynku na trasie do Mostu Meyera.

6. Wystawa "Architekt szczecińskich szkół" - szczecińskie szkoły zaprojektowane przez Wilhelma Meyera.
7. PROJEKT “Lenne w Szczecinie” - zebranie i opracowanie materiału do artykułu.
8. Opracować I wstawić na stronę „NaszeWycieczki.pl” biogramy - Projekt "Zachodniopomorskie - Szczecin – Ludzie i Miasto".
9. Współpracować z podmiotami lokalnymi, ogólnopolskimi i zagranicznymi w celu realizacji działań statutowych.

 

Dziękujemy za wspieranie naszych działań i serdeczną współpracę z podmiotami lokalnymi, ogólnopolskimi i zagranicznymi w celu promowania ciekawych miejsc, turystyki rowerowej i szlaków turystycznych, edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, aktywnego wypoczynku oraz inspirowania społeczności lokalnych do działań ekoturystycznych. _Członkowie Stowarzyszenia Nasze Wycieczki

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież