Trwa drugi sezon współpracy Fundacji Partnerstwo, Stowarzyszenia Nasze Wycieczki i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.  W zeszłym roku wszystkie tematy dotyczyły Szczecina. W tym roku, 7 i 21 marca, poszukaliśmy ciekawych miejsc w województwie zachodniopomorskim.

 

Aleja Żeglarzy w Szczecinie, 13.08.2015,  fot. Stowarzyszenie Nasze Wycieczki

Czytaj więcej...

Od 2012 roku zastanawialiśmy się jak w prosty i skuteczny sposób zrealizować zmianę nazwy mostu w Puszczy Wkrzańskiej, z nazwy "Most C.F.Meyera" na "Most Wilhelma Meyera".  Po 6 września 2015 roku można powszechnie korzystać z prawa do składania petycji. Dowiedzieliśmy się o tym na spotkaniu z Rzecznikiem Obywatelskim, za co serdecznie dziękujemy dr Adamowi Bodnarowi. Dzięki temu prostemu narzędziu będzie można zakończyć projekt rewitalizacji Mostu Wilhelma Meyera formalnym dopełnieniem, zmieniając nazwę na taką, jaka jest na pamiątkowym kamieniu. W poniedziałek rano złożyliśmy petycję do Rady Miejskiej w Policach (nazwa urzędowa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny). Przedmiotowy wniosek rada gminy przedstawi ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

 

załącznik nr 3. zdjęcie Mostu z 1927 roku, powyżej napis "Erinnerung an Stadtbaurat Meyer", tzn. "Pamięci Architekta Miasta (Szczecina) W. Meyera.

Czytaj więcej...

Wystawa SZCZECINIANIE przedstawia sylwetki osób, które urodziły się w Szczecinie, pokochały Szczecin, mieszkały w nim, pracowały i tworzyły. Ludzi, którym udało się pozostawić ważny ślad po sobie, i którzy odnieśli sukces daleko poza Szczecinem. Wyjątkowych ludzi czynu, filantropów, pisarzy i artystów, którzy inspirują i mogą stanowić przykład do naśladowania.

 

Otwarcie Wystawy SZCZECINIANIE - 7.11.2015. Filharmonia w Szczecinie

Czytaj więcej...