Rok 2018 jest dla Republiki Czeskiej szczególnie ważny - przed 100 laty, 28 października 1918 roku powstała niepodległa Czechosłowacja. Nic więc dziwnego, że cały rok przebiegać będzie pod znakiem uroczystości, wystaw i ciekawych imprez.

 

Ostrawa, ratusz. cfot. UPVISION

Czytaj więcej...

Wesołych Świąt 

Stowarzyszenie Nasze Wycieczki od 2012 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego. Cały dochód przeznaczamy na działalność statutową. Naszym celem jest: Wzbogacanie lokalnej oferty turystycznej. Prezentacje ciekawych miejsc o znaczeniu turystycznym, historycznym i kulturowym. Popularyzowanie historii Pomorza Zachodniego i ochrona dziedzictwa. Tworzenie edukacyjnych opracowań i publikacji z przeznaczeniem do bezpłatnej dystrybucji. Promocja ekoturystyki i aktywnego wypoczynku. Rozwijanie wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej. Uświadamianie społecznościom lokalnym potencjału i znaczenia ich okolic. Działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy. Każdy kto chciałby nas wesprzeć może przekazać 1 % swojego podatku wpisując w rozliczenie podatkowe numer KRS: 0000244784.

 

Dwujęzyczna publikacja o pierwszych Gryfitach powstaje dzięki wsparciu 1 %.

 

Czytaj więcej...

Po zimowej przerwie turyści mogą ponownie zwiedzać wszystkie udostępnione jaskinie Morawskiego Krasu. W sezonie zimowym czynne były jedynie Jaskinie Punkvy, Výpustek i kilka tras w jaskiniach Sloupsko-šošůvskich. Od marca na miłośników krasowych podziemi czekają także jaskinie Balcarka i Kateřinská, które były od grudnia do końca lutego zamknięte z powodu ochrony zimujących tam nietoperzy. 

 

Morawski Kras. fot.  Libor Sváček

Czytaj więcej...

Dziewięciu partnerów wzdłuż granicy czesko - polskiej połączyło swoje siły i w 2017 roku rozpoczęło tworzenie projektu rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim. Projektem kieruje Województwo Dolnośląskie - Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT). Celem projektu jest przygotowanie koncepcji długiej trasy rowerowej z siecią transgranicznych ścieżek rowerowych łączących oba kraje wraz z niezbędnym know-how oraz działaniami marketingowymi w taki sposób, by koncepcję tę można było następnie wprowadzić i zrealizować.

 

Cyklo Projekt

Czytaj więcej...