woj.zachodnio-pomorskie

Wszystkie artykuły niepodpisane nazwiskiem autora zostały opracowane

przez członków Stowarzyszenia Nasze Wycieczki.

Prezentacje ciekawych miejsc o znaczeniu turystycznym, historycznym i kulturowym.

Promocja aktywnego wypoczynku.

Popularyzowanie historii Pomorza Zachodniego i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Projekt Stowarzyszenia Nasze Wycieczki, nad którym pracowaliśmy ponad 10 lat, już niedługo TUTAJ :)