Dziewięciu partnerów wzdłuż granicy czesko - polskiej połączyło swoje siły i w 2017 roku rozpoczęło tworzenie projektu rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim. Projektem kieruje Województwo Dolnośląskie - Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT). Celem projektu jest przygotowanie koncepcji długiej trasy rowerowej z siecią transgranicznych ścieżek rowerowych łączących oba kraje wraz z niezbędnym know-how oraz działaniami marketingowymi w taki sposób, by koncepcję tę można było następnie wprowadzić i zrealizować.

 

Cyklo Projekt

 

Powstaje już inwentaryzacja infrastruktury dla turystyki rowerowej dla całego obszaru związanego z projektem a partnerzy projektu przesłali pierwsze wnioski i uwagi dotyczące procesu inwentaryzacji. Termin realizacji projektu: luty 2017 / lipiec 2019 (30 miesięcy). Efektem ma być uatrakcyjnienie pogranicza czesko-polskiego, poprawa obsługi komunikacyjnej i wspólny rozwój. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Polska – Republika Czeska. Więcej na stronie Cyklo Projekt

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież