woj.zachodnio-pomorskie

Wszystkie artykuły niepodpisane nazwiskiem autora zostały opracowane

przez członków Stowarzyszenia Nasze Wycieczki.

Prezentacje ciekawych miejsc o znaczeniu turystycznym, historycznym i kulturowym.

Promocja aktywnego wypoczynku.

Popularyzowanie historii Pomorza Zachodniego i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Przedstawienie Szczecina jako miasta otwartego i szanującego wkład różnych społeczności w procesie budowy jego tożsamości poprzez biogramy osób mieszkających w Szczecinie w XX wieku,  XIX i wcześniej.