Nad JEZIOREM IŃSKO jest jedna duża plaża (przy Aleji Spacerowej). Niecały kilometr dalej zaczyna się rezerwat przyrody "Kamienna Buczyna" utworzony 11.04.1985 roku.

Image
jaki ptak porzucił pióro znalezione na ścieżce w rezerwacie?

 

Image
fot. 1

Na obszarze 11.4 ha podziwiać można krajobraz moreny czołowej z licznymi głazami narzutowymi (osiem z nich przekracza 4m obwodu), fragmentami lasów buczyny kwaśnej i grądu subatlantyckiego. Występuje tu wiele stanowisk roślin chronionych, bądź zagrożonych wyginięciem, gniazdują muchołówka mała i dzięcioł czarny.

Image
fot. 2

Image
fot. 3

Tuż obok znajduje się  Wyspa Sołtyski o powierzchni - 22,71ha. Cały jej obszar to rezerwat przyrody utowrzony 12.09.1994 roku by chronić wysoki stopień naturalności. Tu nie wolno się zapuszczać. Rezerwat "Wyspa Sołtyski" nie jest udostępniony dla celów edukacyjnych i turystycznych. 

Image
fot. 4

Image
fot. 5

Rezerwat "Kamienna Buczyna" jest udostępniony dla celów edukacyjnych i turystycznych. Bliskość ośrodków wypoczynkowych sprawia, że w sezonie letnim można spotkać tu  ludzi, którzy rezerwatu nie szanują. Dlatego przypominamy: Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku mówi, że na terenie rezerwatów przyrody zabrania się m.in.
- hałasowania, biwakowania oraz rozpalania ognisk,
- zbierania jaj, poroży zwierząt, odłamków skał, skamieniałości, minerałów,
- połowu ryb w miejscach do tego nie wyznaczonych,
- płoszenia zwierząt, niszczenia legowisk, gniazd, nor oraz miejsc rozrodu zwierząt,
- chwytania zwierząt i ich zabijania, zbierania jagód, grzybów, ziół,
- pływania łodziami motorowymi, jazdy samochodami, oraz poruszania się poza wyodrębionymi ścieżkami.


zobacz: Dlaczego nie wolno karmić ptaków wodnych?

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież