W dolinie rzeki Pysznicy, prawobrzeżnego odcinka Parsęty, w miejscu nieczynnej stacji pomp znajduje się zadaszony punkt widokowy, z którego można podziwiać Mokradła Pyszka i gniazdujące ptaki wodno-błotne. Spotkać tu można sowy oraz ptaki drapieżne jak myszołów, błotniak stawowy, bielik, orlik krzykliwy a nawet sokoła wędrownego.

 

Punkt widokowy na Mokradła Pyszka, fot. 14.07.2016, SNW.

 

Punkt widokowy na Mokradła Pyszka znajduje się przy drodze 163, w połowie drogi Kołobrzeg - Karlino. Po drugiej stronie drogi, niewidoczna z wieży, płynie rzeka Parsęta z ciekawą sierpowatą odnogą w starym korycie rzeki.

 

Współrzędne:

54°07'13.8"N 15°46'04.9"E
54.120511, 15.768024

 

Mokradła Pyszka, fot. 14.07.2016, SNW.

 

Mokradła Pyszka, fot. 14.07.2016, SNW.

 

Punkt widokowy na Mokradła Pyszka, fot. 14.07.2016, SNW.

 

 

 

 

Ten ciekawy teren o powierzchni 40 ha, na którym 14 hektarów jest trwale zalane, powstał 2004 roku, w ramach projektu "Renaturyzacja Mokradła Pyszka". Dzięki wsparciu środków unijnych odtworzono naturalną dolinę rzeki Pysznicy i stworzono dogodne warunki nie tylko dla ptaków, ale również dla nietoperzy oraz ssaków owadożernych wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jak rzęsorek rzeczny i ryjówka. Poprzez retencję wody zwiekszono zasoby wodne w zlewni rzeki Parsęty i zmniejszono odpływ biogenów do wód Parsęty. więcej na stronie: MOKRADŁA PYSZKA koło Kołobrzegu; większe zdjęcia na facebooku.

 

Parking przy punkcie widokowym na Mokradła Pyszka, fot. 14.07.2016, SNW.

 

Wjazd na parking przy punkcie widokowym na Mokradła Pyszka, fot. 14.07.2016, SNW.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież