Uroczysko Majorka to ciekawe zbiorniki wodne, stworzone naturalnie (być może z pomocą bobrów). Wystają z nich równe rzędy pni drzew (zapewne posadzone kiedyś przez człowieka). Blisko znajduje się leśniczówka, ale na mapach sprzed 1945 roku nie ma w tym miejscu napisu "Försterei" tylko "Schlif". Co oznacza wyraz "Schlif", czy jest to nazwisko ? Miejscowi mówią, że nazwa "Uroczysko Majorka"pochodzi od majora, który dzierżawił okoliczne dobra, ale póki co nie znaleźliśmy żadnych dokumentów, które by to potwierdzały.

 

Uroczysko Majorka, 15.02.2017, fot. Stowarzyszenie Nasze Wycieczki

 

Współrzędne:
53°31'14.8"N 14°58'33.6"E
53.520784, 14.975996

 

Wyraz "Schlif" trudno jest znaleźć w słowniku, a wyszukiwarka usilnie podpowiada, że na pewno chodzi nam o Schliff, czyli o szlif lub ogładę. Ale wyraz występuje w języku niemieckim, czasami samodzielnie, czasami w połączeniu (Schlifgras, Schlifrohr) i oznacza trzcinę pospolitą lub sitowie. Za pomoc w wyjaśnieniu tego zagadnienia serdecznie dziękujemy Marii Hann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczysko Majorka, 15.02.2017, fot. Stowarzyszenie Nasze Wycieczki

 

Użytek ekologiczny pod nazwą „Uroczysko Majorka” został ustanowiony Uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie 21 maja 2008 roku w celu ochrony populacji roślin i zwierząt, w tym szczególnie zbiorowisk roślinnych związanych z terenami podmokłymi oraz miejsc rozrodu bezkręgowców, płazów i ptaków.

 

Użytek ekologiczny „Uroczysko Majorka” zajmuje powierzchnię 3,59 ha. Położony jest 3 km na wschód od wsi Danowo, około 13 km z Goleniowa, na terenie Nadleśnictwa Nowogard, Leśnictwo Maszewo. Nadzór sprawuje Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Na jego obszarze zabrania się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
4) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
6) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacka i łowiecką;
7) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
8) umieszczania tablic reklamowych.

 

między Uroczyskiem Majorka a leśniczówką, 15.02.2017, fot. Stowarzyszenie Nasze Wycieczki

 

między Uroczyskiem Majorka a leśniczówką, 15.02.2017, fot. Stowarzyszenie Nasze Wycieczki

 

Droga obok leśniczówki, 15.02.2017, fot. Stowarzyszenie Nasze Wycieczki

 

 Droga obok leśniczówki, 15.02.2017, fot. Stowarzyszenie Nasze Wycieczki

 

Droga obok leśniczówki, 15.02.2017, fot. Stowarzyszenie Nasze Wycieczki

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież