Ogród w Szczecinie Zdrojach (dawniej Finkenwalde) to miejsce pamięci o Dietrichu Bohnhoefferze. Miejsce, które ma zwiększać świadomość, skłaniać do refleksji i budować porozumienia. Bonhoeffer jest znany na całym świecie nie tylko jako męczennik, ale przede wszystkim jako myśliciel, uważny obserwator rzeczywistości, świadek wiary, poeta. Jest doceniany przez różne środowiska wyznaniowe i kulturowe.

Image
fot. 2011

 

Image
fot. 2011


Dietrich Bonhoeffer był ewangelickim duchownym i teologiem. Tu w latach 1935 – 1937 prowadził seminarium kształcące duchownych Kościoła Wyznającego (Bekennende Kirche). Kościół stanowił przeciwwagę wobec Niemieckich Chrześcijan (Deutsche Christen) – ewangelików, którzy poparli idee nazistowskie. Po dojściu Hitlera do władzy zdecydowanie sprzeciwił się tej ideologii, którą traktował jako atak na całą ludzkość i na całe chrześcijaństwo.

Image
fot.2007

 

W Seminarium panowała szczególna atmosfera medytacji oraz otwartości na drugiego człowieka, wyrażana w codziennej modlitwie wstawienniczej, a także przez wzajemne wyznawanie sobie grzechów. Sam Bonhoeffer określił później lata spędzone w Finkenwalde jako okres najpełniejszy w aspekcie ludzkim i zawodowym. Tu powstały dzieła: „Życie wspólne” („Gemeinsames Leben”) oraz „Naśladowanie” („Nachfolge”).

W 1937 roku Gestapo zamknęło Kościół, seminarzystów wypędzono, budynek zrównano z ziemią. Dietricha Bonhoeffera - wroga hitlerowskiej władzy więziono w obozie w Tegel. Tuż przed końcem wojny, 09 kwietnia 1945 roku został powieszony w Flossenbürg. W Szczecinie Zdrojach (Finkenwalde) na wiele dziesiątków lat zapomniano o historii tego miejsca.

Idea powstania tutaj miejsca zwanego ogrodem pamięci Dietricha Bohnhoeffera została zainicjowana wiele lat temu przez ks. Piotra Gasia wespół z Radą Parafialną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętej Trójcy w Szczecinie oraz Radą Parafialną Kościoła Św. Mikołaja w Hamburgu i jest obecnie kontynuowana przez ks. Sławomira Sikorę.

Image
fot. 2011
 
Ogród powstał we wrześniu 2002 roku w ramach międzynarodowego projektu młodzieży ze szkół ogrodniczych w Hamburgu i Szczecinie. W 2007 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogrodniczych w Szczecinie w konkursie pod hasłem: „patrzeć w przeszłość i widzieć przyszłość” przygotowali projekt zagospodarowania tego terenu jako miejsca pamięci i wyciszenia pod nazwą: „Ogród ciszy i skupienia”.

Image
fot. 2011. Roślinność łąkowa przyciąga motyle.
 
Jego realizacja okazała się możliwa dzięki finansowemu wsparciu partnerskiej Parafii Kościoła Św. Mikołaja w Hamburgu. Pierwszym znaczącym krokiem w realizacji tego projektu było posadowienie przy wejściu kamienia z napisem: Finkenwalde; Seminarium 1935-1937; ks. Dietrich Bonhoeffer. Między starymi drzewami postawiono krzyż i wykonano główne ścieżki. W przyszłości, w miarę zbierania śrdoków, planowane są dalsze działania: ogrodzenie terenu, posianie trawy, postawienie rzeźb, ławek, tablic informacyjnych a nawet doprowadzenie wody i elektryczności.

Dojazd:
w Zdrojach z ulicy Batalionów Chłopskich należy skręcić w ul.Jabłoniową. Jest to ślepa ulica, ogród znajduje się na jej końcu, po prawej stronie, tuż przy torach kolejowych. Teren należy do parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Szczecinie.

Image
fot. 2011

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie co roku organizuje Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie, w czasie których w miejscu pamięci w Zdrojach odbywa się ekumeniczna modlitwa.

Image
fot. 2007
 
Mając na uwadze spokój jaki tu panuje prosimy wszystkich odwiedzających ogród by zachowywali się stosownie do miejsca.

Image
fot. 2011
 
dziękujemy Lechosławowi Czernikowi i Grażynie Czernik oraz ks. Sławomirowi Sikorze za pomoc w realizacji artykułu;
zdjęcia z 2007 roku: parafiia Ewangelicko – Augsburska w Szczecinie,  zdjęcia z 2011 roku: Stowarzyszenie „Nasze Wycieczki”
contentmap_plugin

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież