nadesłał :: Jerzy Żmihorski
Dojazd: Z trasy Tarnobrzeg-Nowa Dęba zjazd na Stale.

Image
fot.1

Polecam rejon projektowanego rezerwatu przyrody STAWY o powierzchni około 750 ha na odpoczynek i obserwację ptaków. Dworek myśliwski rodziny Tarnowskich,  dziś siedziba nadleśnictwa (foto.poniżej), jest w samym sercu projektowanego rezerwatu.

Image
fot.2
 
Rejon ten wyróżnia się w Kotlinie Sandomierskiej wyjątkowo dużym zasobem wód gruntowych i powierzchniowych i z tego też względu stanowi on ostoję rzadkich okazów ptaków, roślin i zbiorowisk roślinnych. Wraz z otuliną leśną stawy rybne stanowią enklawę dla około 180 gatunków ptaków. Na szczególną uwagę zasługuje stosunkowo duża liczba gatunków ptaków lęgowych (139 gatunków) i 85 gatunków ptaków siedlisk wodnych i bagiennych. Wiele z nich to gatunki bardzo rzadko występujące na terenie Polski, a szczególną atrakcję stanowią: orzeł bielik, orzeł przedni i krzykliwy, kormoran, czapla siwa i purpurowa, rybołów, perkoz oraz bocian czarny.
 
Image
fot.3

 

Godna poświęcenia uwagi w tym krajobrazie jest szata roślinna, wśród której na szczególną uwagę zasługują wyjątkowo dobrze zachowane lasy grądowe ze starymi bardzo licznymi okazami dębu szypułkowego (stanowiące istotną część herbu Nowej Dęby). Teren Budy Stalowskiej został uznany rezerwatem przyrody "STAWY". Jest to więc idealne miejsce do wypoczynku jak i uprawiania turystyki przyrodniczej. Niepowtarzalny urok sprawiają wyspy na stawach, rozległe szuwary a także odgłosy ptactwa.

 

Image
fot.4

 

Teren stawów jest ulubionym miejscem wielu czołowych fotografików ptaków.
contentmap_plugin