Dojazd:
samochodem - 1,3 km z centrum Międzyzdrojów w kierunku Wisełki,
rowerem - drogami Wolińskiego Parku Narodowego,
pieszo z Międzyzdrojów ( około 30 min)

Image
fot.1

Image
fot.2

Zagroda pokazowa zajmuje powierzchnię 28 ha., oprócz żubrów są tu: dziki, sarny, bieliki...   Utworzona została w 1976 roku jako obiekt turystyczno-dydaktyczny. Żubry mają do swojej dyspozycji wybieg o powierzchni 20 ha w tym 0.5 ha stanowi zagroda kwarantannowa. Przy ogrodzeniu ustawiono taras widokowy. Obecnie większość zwierząt żyjąca na terenie żubrowiska tu właśnie się urodziła. Ze względu na ubogie możliwości pokarmowe wolińskich borów i buczyn, żubry muszą przebywać w hodowli zamkniętej. Inne zwierzęta, w miarę możliwości, są wypuszczane na wolność.

 

Image
fot.3
Image
fot.4

Na terenie Zagrody Pokazowej Żubrów znajdują się dla wygody turystów: ławki, stoły, wiata (możliwość posilenia się, odpoczynku), pomosty widokowe, także dla niepełnosprawnych, toalety. Miejsce cieszy się olbrzymim zainteresowaniem - ponad 160 000 zwiedzających/rocznie.

Godziny zwiedzania:
1.V-30.IX - od 10:00 do 18:00
codziennie z wyjątkiem poniedziałków.
1.X-30.IV - od 8:00 do 16:00
codziennie z wyjątkiem niedziel i poniedziałków.
Ceny biletów :
bilet ulgowy 3.00 zł , bilet normalny 5.00 zł
Wstęp bezpłatny przysługuje pracownikom polskich parków narodowych, parków krajobrazowych, Lasów Państwowych, przewodnikom i pilotom wycieczek, mieszkańcom gmin Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście, dzieciom do lat 3, inwalidom i ich opiekunom.