Rościn (Rostin) położony jest 6 km na południowy - zachód od Myśliborza, przy zbiegu dróg z Nawrocka, Chłopowa i Pszczelnika. Ciekawy pagórkowaty teren, obok jezioro Rościńskie.

Image
kościół z ciosów granitowych
 
Pierwsza wzmianka o Rościnie w źródłach pisanych pojawia się już w 1337 roku. W połowie XVIII wieku powstaje w Rościnie fabryka fajek glinianych, której wyroby rozchodziły się po całej Europie. Surowiec do produkcji fajek, czyli białą glinkę, wydobywano w najbliższym sąsiedztwie jeziora Rościńskiego. Rościn posiada kilka cennych zabytków architektury. W centralnej części wioski znajduje się kościół pw. Św. Rocha. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się dawny kościół z ciosów granitowych zbudowany w stylu gotyckim na przełomie XIII i XIV wieku. W wieku XVIII kościół został przebudowany na spichlerz. Po wojnie służył jako magazyn PGR. Aktualnie kościół jest niezagospodarowany i coraz bardziej dewastowany. W najbliższym sąsiedztwie dawnego kościoła znajduje się pałac murowany pochodzący z XVIII w. (aktualnie w posiadaniu firmy "K", która ma rozpocząć remont w 2006 roku). 

Image
pałac

Image
obraz olejny pałacu (przed 1945)

Po południowej stronie pałacu znajduje się park naturalistyczny. Zajmuje on powierzchnię około 3 ha. Na terenie parku rosną dęby, platany, świerki, lipy oraz inne gatunki drzew.

Image
ruiny kaplicy w parku

W okolicach wsi, przy drodze polnej do Chłopowa (przez Chłopówko), w niewielkim lasku, znajduje się olbrzymi głaz narzutowy. Jest to pomnik przyrody nie ożywionej nazywany Czarcim Głazem (przez Niemców Klickstein).

Image
Czarci Głaz - Klickstein

ciekawe miejsce blisko:
POMNIK LOTNIKÓW LITEWSKICH koło wsi Pszczelnik