Obszar chroniony utworzony w roku 1992 w dolinie Odry na zachód od miejscowości Porzecze. Aby tam dojechać ze Szczecina kierujemy się najpierw na Gryfino, następnie na Chojnę, a potem na Boleszkowice gdzie skręcamy w kierunku miejscowości  Namyślin i stamtąd 8 km w kierunku wsi Porzecze.

Image
sosna Banksa

Image
starorzecze

W skład tego unikatowego zespołu, zajmującego obszar ponad 142 ha, wchodzą tereny zalewowe, fragmenty łęgów wierzbowych i topolowych, starorzecza, drzewostany liściaste i iglaste, bagna i zakrzewienia, wody i wydmy. Zespół łączy w sobie kilka różnych typów krajobrazu- od bardzo bogatych i żyznych siedlisk wodnych do skrajnie ubogich jakimi są wydmy śródlądowe. Najwyższa z wydm nosi nazwę Monte Cassino.

Image
wydmy śródlądowe

Gniazduje tu wiele ginących gatunków ptaków wodnych i błotnych, między innymi takich jak trzy gatunki perkozów, bąk, bączek, ohara, krakwa, cyraneczka, rożeniec, płaskonos, gągoł, nurogęś, wodnik, kropiatka, derkacza i wielu innych. Jest to także miejsce regularnego przebywania wydry oraz bobra. W  wodach starorzeczy występuje zespół lilii wodnych z grążelami i grzybieniami białymi. W nadbrzeżnych szuwarach stwierdzono takie gatunki ginące na Pomorzu jak: wilczomlecz błotny, groszek błotny, tarczownica oszczepowata i starzec bagienny. Na okresowo zalewanych brzegach Odry rośnie szczaw błotny oraz rzepień włoski. Na wilgotnych łąkach licznie występuje czosnek kątowaty, oman łąkowy, przetacznik błotny i długolistny. Poza strefą zalewów występują napiaskowe murawy. Malowniczości wydmie Monte Cassino, położonej w centralnej części obiektu, dodaje bogactwo rosnących tu masowo porostów.

Image
porosty

Stwierdzono tu również występowanie kocanek piaskowych, lepnicy tatarskiej, dziewanny firletkowej, strzęplicy sinej i turzycy wczesnej, luźny drzewostan tworzy sosna zwyczajna i sosna Banksa.

Blisko:

MIEJSCE BITWY POD SARBINOWEM