23.11.2021. członkowie Stowarzyszenia Nasze Wycieczki naprawili tablicę informacyjną przy Moście Wilhelma Meyera i i oczyścili ją z naklejek i napisów. 

 

Most Wilhelma Meyera w Puszczy Wkrzańskiej. Zdjęcie tablicy przed naprawą i oczyszczeniem, fot. 23.11.2021, SNW.

 

Most Wilhelma Meyera w Puszczy Wkrzańskiej. Fragment tablicy przed naprawą i oczyszczeniem, fot. 23.11.2021, SNW.

 

Most Wilhelma Meyera w Puszczy Wkrzańskiej. Fragment tablicy po naprawie i oczyszczeniu z naklejek i napisów, fot. 23.11.2021, SNW.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież