W 2023 roku otrzymaliśmy zgodę od Prezydenta Miasta Szczecina na postawienie głazu z napisem QUISTORP w Parku Kasprowicza w Szczecinie. Otrzymaliśmy również zgodę od Miejskiego Konserwatora Zabytków, ale bez zgody na tablicę obok głazu, na której powinno być zamieszczone kilka zdań: o rodzinie Quistorpów jako darczyńcach Parku Kasprowicza, informacja o fundatorze postawienia głazu oraz kod QR. Jest wybrana i zaakceptowana lokalizacja głazu. Jest głaz, który czeka na transport, ale trzeba się zastanowić jak powinna docelowo wyglądać forma tego upamiętnienia, aby zadowolić wszystkich. Nie chcemy, by postawienie głazu wzbudzało jakiekolwiek kontrowersje, dlatego przez cały 2023 rok przyglądaliśmy się innym głazom nie tylko w Szczecinie i w najbliższym czasie o nich napiszemy. 

 

Szczecin, Park Kasprowicza, miejsce, w którym zostanie postawiony głaz poświęcony Quistorpom - rodzinie, która podarowała park mieszkańcom Szczecina, fot. 05.11.2023., SNW

 

Szczecin, Park Kasprowicza, miejsce, w którym zostanie postawiony głaz poświęcony Quistorpom - rodzinie, która podarowała park mieszkańcom Szczecina, fot. 03.10.2023., SNW

 

Głazy, które nie są zbyt dużych rozmiarów, jak głaz, którym aktualnie dysponujemy (znaleziony i zaproponowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków Pana Michała Dębowskiego) jeśli będzie postawiony bezpośrednio na trawie, po jakimś czasie będzie leżał tylko na ziemi, a trawy wokół niego nie będzie, ze względu na psy zostawiające swój ślad zapachowy. Jak np. Głaz upamiętniający generała Stanisława Sosabowskiego u zbiegu ulic Sosabowskiego i Łukasińskiego, który ze względu na psy, został po jakimś czasie postawiony na postumencie.

 

Głaz znaleziony i zaproponowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków Pana Michała Dębowskiego, fot. 05.11.2023., SNW

 

Park Kasprowicza w Szczecinie został przekazany miastu przez Martina Quistorpa w 1908 roku. Więcej o tym  szczodrym podarunku można przeczytać w e-publikacji 002 - QUISTORP - RODZINA SZCZECIŃSKICH FILANTROPÓW. W parku nie ma żadnego upamiętnienia tego faktu. Kilka słów na ten temat zawierają tablice informacyjne o TRASIE MIEJSKIEJ - ŚLADAMI QUISTORPÓW. Do niedawna jedna z trzech tablic była zamontowana w Parku Kasprowicza na prywatnej ścianie kawiarni 'Cafe & Bar Platan', ale właściciel obiektu zdemontował tablicę na czas remontu (mamy nadzieję, że nie będzie problemu z jej ponownym montażem).

 

 
Trasa Miejska Śladami Quistorpów. Park Kasprowicza, ulica Juliana Fałata, tablica informacyjna na ażurowej ścianie kawiarni 'Cafe & Bar Platan' naprzeciwko Teatru Letniego, fot. 09.11.2022., SNW
 
Ażurowa ściana kawiarni 'Cafe & Bar Platan' naprzeciwko Teatru Letniego, fot. 09.11.2022., SNW.
 

Ażurowa ściana kawiarni 'Cafe & Bar Platan' naprzeciwko Teatru Letniego, fot. 03.10.2023., SNW.

 

W 2023 roku otrzymaliśmy 13 409,30 PLN z tytułu 1,5%. Dzięki temu opłaciliśmy domenę, serwer i inne niezbędne koszty administracyjne (księgowość, bank, certyfikat) oraz dołożyliśmy do realizacji projektu Syrenie Stawy - Fotograficzna Podróż w Przeszłość. Pozostało 8 876,98 PLN, kwota ta zwiększy nasz fundusz statutowy w 2024 roku. Do tej pory na koordynację projektu postawienia głazu upamiętniającego rodzinę Quistropów nie wydaliśmy ani złotówki. Dopóki realizacja projektu opiera się na pisaniu pism, pozwoleń, na rozmowach i rozeznaniach w terenie robimy to nie wydatkując środków z funduszu stowarzyszenia. Kiedy rozpocznie się faza realizacji będą potrzebne środki na projekt, transport, montaż / prace budowlane, ew. tablicę informacyjną, dla kamieniarza, rzeźbiarza / liternika,  etc. Do tej pory na ten cel nie otrzymaliśmy żadnych środków z budżetu Miasta Szczecina. Dlatego serdecznie dziękujemy za Państwa wsparcie. Liczy się każde 1,5 %.

 

Przez cały rok rozmawialiśmy z wieloma osobami i jedynym słusznym rozwiązaniem prowadzącym do wypracowania najlepszej formy upamiętnienia rodziny Quistorpów będzie zorganizowanie spotkania, na którym zostaną omówione wszystkie za i przeciw. W 2024 roku wyślemy zaproszenia do osób, które są zainteresowane i będą mogły pomóc zrealizować tę inicjatywę. Mamy nadzieję, że w Nowym Roku uda nam się pozyskać środki na ten cel. 

 

Więcej o inicjatywie: Postawienie głazu pamiątkowego z napisem QUISTORP w Parku Kasprowicza w Szczecinie

 

Zobacz: Pomniki, akcenty rzeźbiarskie i głazy w Parku Kasprowicza w Szczecinie

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież