Stowarzyszenie Nasze Wycieczki zainicjowało powstanie w Szczecinie nowego parku miejskiego, pomiędzy ulicą Cukrową, a torami kolejowymi, na części działki miejskiej nr 2/4, od lat nieużytkowanej. Celem jest powstanie miejsca rekreacji i integrowania lokalnej społeczności. Teren ten leży na styku Gumieniec i Warzymic. W ciągu ostatnich kilkunastu lat powstało tu wiele osiedli oraz domów jednorodzinnych. Z każdym rokiem coraz bardziej brakuje w tym rejonie jakiegokolwiek miejsca, gdzie na świeżym powietrzu można miło spędzić czas, pójść na spacer, odpocząć.

 

Działka 2/4 w Szczecinie, między ul. Cukrową a torami kolejowymi - idealne miejsce na Park :)

 

Poza zmianą przeznaczenia funkcji terenu większość podobnych projektów wymaga dużych przygotowań i nakładów finansowych. Zazwyczaj rozpisywany jest konkurs, ustalany budżet a zaprojektowanie i realizację zadania powierza się profesjonalnym firmom. To miejsce mogłoby powstać bez finansowania ze strony Urzędu Miasta. Mając na uwadze etapowy rozwój miejsca, Stowarzyszenie Nasze Wycieczki pozyskało sponsora i zaproponowało realizację utworzenia parku od optymalnie prostych rozwiązań, tak by czas powstania parku był jak najkrótszy. Pismo z rozpisaną koncepcją, propozycją finansowania, harmonogramu i podziału prac na etapy złożyliśmy do Prezydenta Miasta Szczecin w czerwcu 2018 roku. Na początku 2019 roku dostaliśmy odpowiedź negatywną (pismo > TUTAJ). Na końcu pisma czytamy, że nie ma argumentów uzasadniających przeznaczenie nieruchomości położonej przy ulicy Cukrowej na Park, ponieważ priorytetem są placówki oświatowe. Żeby było jasne. Stowarzyszenie pytało tylko o część działki 2/4, a nie o całą nieruchomość.

 

Widząc jak wiele czasu mija, od pomysłu powstania placówki oświatowej do jej otwarcia, można tylko ubolewać nad brakiem alternatywy dla matek spacerujących z wózkami z Cukrowej w kierunku na Warzymice, trochę chodnikiem, trochę ścieżką rowerową, wzdłuż drogi. One wiedzą, że lepiej byłoby pospacerować wśród drzew, ale ich/nasz głos jest mało słyszalny.

 

Naszym komentarzem do odpowiedzi miasta jest krótki fragment posłowia Ebenezera Howarda z książki z przełomu XIX i XX wieku pod tytułem "Miasta-ogrody jutra". Zachęcamy do przeczytania > poniżej > łącznie z ciekawym jak na tamte czasy odnośnikiem 101.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież