W obrębie gminy Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Słońsk oraz Witnica lasów jest niewiele, zaledwie 1%, reszta to rzeki, kanały, tereny podmokłe, łąki czyli rozlewiska ujścia rzeki Warty do Odry - ostoja ptaków wodnych i błotnych. Rzeka Warta przepływa przez środek Parku Narodowego "Ujście Warty", który aktualnie obejmuje 8074 ha. Powierzchnia Parku zwiększyła się od utworzenia 1 lipca 2001 r. Stwierdzonych gatunków ptaków jest tu około 270, a w śród nich m.in. bączki, bąki, bataliony, bieliki, błotniaki zbożowe, brodźce śniade, cyraneczki, derkacze, gęsi (gęś zbożowa jest symbolem Parku), mewy małe, kaczki, łabędzie krzykliwe, nieme i czarnodziobe, kropiatki, kuliki wielkie, ohary, siewki złote, ślepowrony, rybitwy czarne i białoczelne, wodniczki i żurawie. Tak dużej ilości i różnorodności ptaków nie spotyka się w zbyt wielu zakątkach Polski.

 

PARK NARODOWY - UJŚCIE WARTY, fot. Ewa Młynarczyk-Luft, 8.03.2014r.

 

Współrzędne:
52°36'17.2"N 14°47'00.2"E
52.604773, 14.783376

 

Zimą, 8.03.2014 roku, większa część powierzchni wodnej była skuta lodem, ptactwa wodnego było niewiele, zaledwie kilka łabędzi i kaczek. fot. Ewa Młynarczyk-Luft

 

Oprócz ptaków żyje tu wiele ssaków, bobry lub dziki można zobaczyć np. wzdłuż drogi Słońsk - Kostrzyn. Na miłośników przyrody czekają wieże widokowe (ciekawa w Ośrodku Edukacyjnym w  Chyrzynie koło Kostrzyna nad Odrą), wiaty, czatownie, platformy i pomosty.

 

 

 

 

 

Opiekunowie Parku informują:

Park można zwiedzać przez cały rok, od świtu do zmierzchu, wyłącznie po udostępnionych do tego celu drogach. Część z nich jest udostępniona do ruchu samochodowego, inne do pieszego i rowerowego. Wstęp lub wjazd na drogi jest możliwy dopiero po zejściu z nich wody. W przypadku grup zorganizowanych (powyżej 20 osób) istnieje obowiązek zgłaszania pobytu w siedzibie Parku lub u konserwatorów obwodów ochronnych tel. 95 752 40 26; 95 752 40 27. Przed wejściem do Parku, warto zapoznać się z regulaminem udostępniania, który znajduje się m.in. przy wszystkich głównych drogach prowadzących do Parku. W Parku w ogóle nie ma miejsc biwakowych oraz są ograniczenia dotyczące filmowania i nagrywania przyrody. Wahania stanu wody w ciągu całego roku mogą wynieść nawet 4 metry, dlatego dobrze jest przed przyjazdem obserwować pogodę lub skontaktować się z pracownikami Parku Narodowego "Ujście Warty", Informacje o faunie i florze Parku szukaj w zakładce "przyroda", informacje o liczbie gatunków poszczególnych grup zwierząt w zakładce "Park w liczbach", a aktualne zarządzenia w zakładce "turystyka".

 

Gołębie w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku, 16.04.2011.

 

W Parku Narodowym "Ujście Warty", znajduje się 5 ścieżek przyrodniczych: "Ptasim Szlakiem", "Mokradła", Przyrodniczy Ogród Zmysłów", "Na dwóch kółkach przez polder północny" i "Olszynki", a w okolicy, poza terenem Parku - Rezerwaty Przyrody - odrębne formy ochrony: Rezerwat leśny "Lemierzyce", Rezerwat przyrody "Dolina Postomii".

 

16 kwiecień 2011 - Rzeczpospolita Ptasia - blisko Parku Narodowego "Ujście Warty", ale poza jego granicami 

 

Połączenia wodne doliny dolnej Warty, rowy melioracyjne i ciekawe obiekty hydrotechniki to efekt kolonizacji nazwanej fryderycjańską od imienia króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II Hohenzollerna (okres panowania: 1740-1786). Po wojnie siedmioletniej (1756-1763) tereny wokół ujścia Warty zostały mocno zniszczone i wyludnione. By wpłynąć na rozwój okolicy i wzrost ludności rozpoczęto regulowanie rzeki Warty. Dzięki melioracji osuszono wiele tysięcy hektarów. Prace u ujścia Warty trwały od 1767 do 1785 roku, a do 1790 roku nad brzegami Warty i Noteci osiedliło się około 15 000 ludzi.

 

Korzystając z walorów przyrodniczych Parku, pamiętajmy, że najważniejszym celem powołania i istnienia Parku jest ochrona jego przyrody. Wszelkie inne formy udostępniania: turystyka, edukacja, badania naukowe muszą być podporządkowane ochronie przyrody.

 

zobacz: rzeka Warta - spływ z Murowanej Gośliny do Obornik

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież