EKOPARK WSCHODNI to użytek ekologiczny położony w pasie nadmorskim wschodniej części Kołobrzegu, w granicach: - od zachodu - krawędź pradoliny / granica torfowiska i gruntów mineralnych; - od północy - brzeg morski; - od wschodu - krawędź pradoliny w rejonie osiedla Podczele oraz granica administracyjna miasta; - od południa - szosa i tor kolejowy Kołobrzeg - Koszalin / z wyłączeniem gruntów ornych i terenu ORL Podczele. Utworzony został 25 marca 1996 roku uchwałą Rady Miejskiej w Kołobrzegu.

 

fot. 26 kwiecień 2015, SNW

 

fot. 26 kwiecień 2015, SNW

 

fot. 26 kwiecień 2015, SNW

 

fot. 24 maj 2015, SNW

 

fot. 26 kwiecień 2015, SNW

 

fot. 26 kwiecień 2015, SNW


Jest chroniony z uwagi na występowanie:
- blisko sto gatunków ptaków, śród nich: perkoz rdzawoszyji, bąk, łabędź niemy, gęś gęgawa, żuraw, dzięcioł duży, biegus zmienny ...
- okazów flory: buka, grabu, daglezji, bluszczu pospolitego, wiciokrzewu pomorskiego, rzeżuchy leśnej ...

 

fot. 26 kwiecień 2015, SNW

 

fot. 26 kwiecień 2015, SNW

 

fot. 24 maj 2015, SNW


Przebywając w EKOPARKU należy przestrzegać regulaminu, zabrania się:
1. Polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich oraz wybierania jaj .
2. Pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin .
3. Wysypywania, zakopywania i Wylewania odpadów i innych nieczystości innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza.
4. Wydobywania torfu .
5. Niszczenia gleby oraz zmiany sposobu jej użytkowania, szczególnie przez pozyskiwanie.
6. Palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi .
7. Wypalania traw.
8. Ruchu pojazdów, z wyjątkiem uprzywilejowanych i uprawnionych - po wyznaczonych trasach .
9. Prowadzenia działalności przemysłowej, rolniczej, usługowej , hodowlanej poza wyznaczonymi miejscami .
10. Zakłócania ciszy.

 

 Kołobrzeg Podczele, fot. 26 kwiecień 2015, SNW

  

Przystanek autobusowy - Podczele, fot. 26 kwiecień 2015, SNW

 

Obok: Przystanek kolejowy w dzielnicy Podczele w Kołobrzegu,

trasa pieszo-rowerowa wzdłuż morza z Podczela do Kołobrzegu oraz ciekawy punkt widokowy na Bałtyk.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież