W Pyrzycach przy ulicy Warszawskiej znajduje się park z ciekawym starodrzewem, a w nim Święte Źródło, które po uroczystych obchodach 700 lecia chrztu Pyrzyczan, które odbyło się 24 czerwca 1824 roku, zostało zamknięte w formie zwanej studnią św. Ottona. Projekt studni wykonał ceniony berliński architekt Karl Friedrich Schinkel. Jego talent możemy podziwiać w Bärwinkel zwiedzając pierwszy projekt Schinkla - budynek mleczarni - zbudowany w 1803 roku na wzór romańskiej bazyliki. Park otaczający studnię został zaprojektowany przez słynnego ogrodnika i architekta krajobrazu Petera Josepha Lenné.

 

Studnia św. Ottona w Pyrzycach w parku zaprojektowanym przez Petera Josepha Lenné, fot. 11.09.2019., SNW

 

Studnia św. Ottona w Pyrzycach, fot. 11.09.2019., SNW

 

Studnia św. Ottona w Pyrzycach, Napis na kamiennym bloku informuje: AD FONTEM VITAE HOC ADITU PROPERATE LAVANDI CONNSTANTIS VITAE IANUA XPS ERIT / PRZYBYWAJ DO ŹRÓDŁA ŻYCIA, PRZYBYWAJ! CHRYSTUS DA WAM CHRZEST, DRZWI ZBAWIENIA WIECZNEGO UCHYLI, fot. 11.09.2019., SNW

 

Studnia św. Ottona w Pyrzycach, fot. 11.09.2019., SNW

 

Studnia św. Ottona w Pyrzycach, fot. 11.09.2019., SNW

 

Przed 1824 rokiem Święte Źródło w Pyrzycach miało proste formy, było obudowane drewnianą ścianą i zadaszone, a po 1793 roku było sadzawką obsadzoną lipami. Ze stojącej obok tablicy informacyjnej możemy się dowiedzieć, że pierwsza wzmianka o źródle pochodzi z 1574 roku (szkoda, że nie napisano więcej o tym dokumencie). Na tablicy zamieszczono również trasę misji chrystianizacyjnej św. Ottona oraz wizerunki świętego: z figury nagrobnej z XIV wieku, z pomnika, który stał kiedyś obok źródła oraz pomnika stojącego Bambergu. Zamieszono również wizerunek Bolesława III Krzywoustego, inicjatora misji chrystianizacyjnej na Pomorzu Zachodnim oraz plany i widoki sprzed lat.

 

Święte Źródło w Pyrzycach, fragment tablicy informacyjnej.

 

W 1991 roku miejsce chrztu Pyrzyczan wraz ze starodrzewem i XIX-wieczną granitową studzienką w miejscowości Pyrzyce został wpisany do rejestru zabytków pod nr A 1151. Od 2001 roku właścicielem zabytkowej działki jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Pyrzycach.

 

Studnia św. Ottona w Pyrzycach jest bardzo ważnym miejscem dla lokalnej społeczności, która już myśli o zbliżającym się roku 2024 i o organizacji obchodów 900 lecia chrztu Pyrzyczan.

 

Studnia św. Ottona w Pyrzycach, fot. 11.09.2019., SNW

 

Zobacz Studnię św. Ottona w Cerkwicy i Źródło Epoki Lodowcowej (Eiszeit-Quelle) w Stolzenhagen.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież