Urodziła się 10.12.1904 r. w Szczecinie.
Zmarła 10.01.1995 r. w Braunschweig-Geitelde.

 

Pochowana na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (Hauptfriedhof), zgodnie z jej wolą. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 27.01.1995 roku, w tej samej kaplicy, w której żegnano jej męża. Nagrobek - Pomnik czterech chłopców

 

Matka - Anna z domu Friedrich. 

Ojciec - Georg Wurl - urzędnik stoczni Vulcan (Vulcanbeamte).
Rodzeństwo - ....... .

 

Związek małżeński 01.10.1931 roku w Szczecinie.
Mąż - Walter Willy Ernst Riess.
Dzieci - czterech synów: Hans Georg ur. 28.08.1932 r., Wolfgang ur. 01.11.1933 r., Peter Jürgen ur. 17.10.1935 r. i Udo ur. 09.04.1937 r.

 

Mieszkała w Szczecinie przy ul. Małkowskiego 2 (Philippstr.), II pietro.

 

W wieku 36 lat została wdową. W 1943 roku, obawiając się wywiezienia dzieci w okolice Koszalina (w związku z bombardowaniami), podjęła decyzję wyjazdu ze Szczecina. Zamieszkała w Harzburgu w małym domku (24m2), przy stadninie koni. Nie wyszła ponownie za mąż. Sama wychowywała czterech synów. Hans Georg został inżynierem górnictwa i drogownictwa, zamieszkał w Wassenbergu. Wolfgang zamieszkał w Braunschweig-Geitelde, gdzie prowadził gospodarstwo rolne specjalizujące się w przetwórstwie owoców i warzyw. Peter Jürgen został doktorem medycyny, internistą i zamieszkał w Paderborn. Udo został inżynierem górnictwa, zmarł w wieku 50 lat na białaczkę. W lipcu 1968 roku najstarszy syn Hans Georg miał wykład na Targach Poznańskich. Wtedy po raz pierwszy po wojnie przyjechał do Szczecina, by odszukać grób ojca. Udało mu się, mimo iż teren był bardzo zarośnięty. Odnalazł przewrócony pomnik, rzeźba była pozbawiona głów. Erna również w tym samym roku chciała przyjechać do Szczecina, występowała dwukrotnie o wizę do Konsulatu Polskiego w Berlinie, ale otrzymywała odpowiedź odmowną. Udało się jej przyjechać dopiero między 9-13 sierpnia w 1973 roku, kiedy wraz z najstarszym synem wzięła udział w wycieczce biura podróży z Lubeki. Wówczas zleciła rekonstrukcję głów chłopców. W następnych latach, aż do swojej śmierci, co roku odwiedzała grób męża. Erna Riess do emerytury pracowała w Związku Inwalidów Wojennych. Dochowała się 11 wnuków i czterech prawnuków.

 

PROJEKT "LUDZIE i MIASTO SZCZECIN" POWSTAJE W OPARCIU O ŹRÓDŁA Z: KSIĄŻNICY POMORSKIEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZECINIE, ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W SZCZECINIE i ZBIORÓW WŁASNYCH STOWARZYSZENIA NASZE WYCIECZKI; COPYRIGHT 2009  - 2019 STOWARZYSZENIE NASZE WYCIECZKI;  WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZDJĘĆ, ILUSTRACJI, TEKSTU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEST ZABRONIONE.