Bazylika archikatedralna pod wezwaniem św.Jakuba mieści się w centrum Szczecina, między ulicą Wyszyńskiego, Sołtysią a Grodzką. Jest zbudowana w stylu gotyckim. Po zamontowaniu nowej iglicy wieża kościoła (łącznie z iglicą) ma 110,175 metrów. Na wysokości 53 metrów znajduje się punkt widokowy.
 
Image
montaż iglicy - 12.01.2008.

 

Image
bazylika w 2006 roku

Bazylika ma 80 metrów długości i 40 metrów szerokości. Nawa główna ma 23 metry wysokości. W środku bazyliki są zabytkowe i współczesne dzieła sztuki sakralnej, czynne jest muzeum diecezjalne, ale ze względu na przeprowadzany obecnie remont  zwiedzanie jest utrudnione. Układana jest nowa posadzka, zamontowane są nowe organy.

Image
nowe organy

Na zewnątrz kościoła znajduje się dzwon zwany Wielkim, wykonany w 1682 roku przez szczecińskiego ludwisarza Wawrzyńca Köckeritza, ufundowany między innymi przez króla szwedzkiego Karola XI. Na wieży czynny zegar wybija godziny w ciągu dnia.

Image
witraż

Bazylikę można zwiedzać :
w dni powszednie w godzinach 10.00-13.00, 14.00-17.00,
w niedziele i święta kościelne 13.00-16.00. 
Opłata 4zł - dotyczy tylko grup turystycznych.

Porządek mszy św. :
w niedziele i święta 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00,
w dni powszednie 7.00, 18.00.

Image
w 1895 roku kościół miał 119 metrów wysokości

Historia: w 1187 r poza obwarowaniami grodu zbudowano drewniany kościół, w średniowieczu postawiono tu murowaną farę. Początkowo kościół posiadał dwie wieże, południowa zawaliła się w 1456 roku, poczym w 1503 r. zmieniono układ dwuwieżowy na jednowieżowy.  Do XIX w. kościół był wielokrotnie odnawiany. W 1944 r. podczas nalotów alianckich kościół został zniszczony do tego stopnia, że długo po wojnie zastananawiano się, czy wogóle wart jest odbudowy. Rekonstrukcję w stylu gotyckim rozpoczęto w 1972 roku. W 1983 r. papież Jan Paweł II podniósł katedrę do godności bazyliki.

Image
muzeum diecezjalne

Każdego kto chciałby pomóc spłacić kredyty na odbudowę wieży i na nowe organy, nie uszczuplając niczego ze swoich dochodów Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dzidzictwa Kulturowego "Katedra" w Szczecinie prosi o przekazanie 1% podatku dochodowego, więcej informacji na stronie: http://www.katedra.szczecin.pl/
contentmap_plugin