Przedstawiamy aktualne zdjęcia obu działek (nr 2/4 i 6/2 z obrębu ewidencyjnego 2124) i historię wydarzeń od 2018 roku.

 

Szczecin, działka przy ulicy Cukrowej, na której mógłby być Park, fot. 16.06.2021, SNW

 

We wrześniu 2018 roku Stowarzyszenie Nasze Wycieczki wystąpiło do miasta z inicjatywą utworzenia nowego parku w Szczecinie, pomiędzy ulicą Cukrową, a torami kolejowymi. Odpowiedzią miasta było pismo z 03.01.2019 roku (pismo (pismo > TUTAJ)  - miasto postanowiło te tereny przeznaczyć na cele oświatowe. W lutym 2019 roku na Naradzie Prezydenta Miasta z Zastępcami Prezydenta, Skarbnikiem Miasta i Sekretarzem Miasta ustalono dwa warianty dla nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Cukrowej (działka nr 2/4 i 6/2 z obrębu ewidencyjnego 2124). Wariant 1. - pozostawić około 19000 m2 na cele oświatowe a resztę podzielić i zbyć w drodze przetargu. Wariant 2. - pozostawić obie działki w zasobach Gminy Miasto Szczecin jako rezerwę pod lokalizację usług o charakterze publicznym ważnych dla prawidłowego funkcjonowania sąsiednich osiedli. We wrześniu 2019 został zgłoszony wniosek do SBO o stworzenie parku przy ulicy Cukrowej. Wniosek został odrzucony, a miasto, rozporządzeniem prezydenta, postanowiło podzielić te działki na mniejsze

 

Szczecin, działka przy ulicy Cukrowej, na której mógłby być Park, fot. 16.06.2021, SNW

 

Szczecin, działka przy ulicy Cukrowej, na której mógłby być Park, fot. 16.06.2021, SNW

 

Szczecin, działka przy ulicy Cukrowej, na której mógłby być Park, fot. 16.06.2021, SNW

 

Szczecin, działka przy ulicy Cukrowej, na której mógłby być Park, fot. 16.06.2021, SNW


Czerwiec 2021 - mijają lata, nie ma szkoły, ani parku, ale dalej rosną tu drzewa i krzewy, a wydeptanymi w trawie ścieżkami można (na własną odpowiedzialność) poruszać się po całym obszarze. Za parkiem przemawia idealna lokalizacja między nowymi osiedlami mieszkaniowymi a torami kolejowymi oraz fakt, że rośnie tu już wiele ciekawych okazów drzew. Między nimi jest też kilka ciekawych, znacznych rozmiarów głazów. Wystarczyło by tylko trochę posprzątać, utwardzić ścieżki, dodać trochę ławek, stworzyć strefy na aktywność fizyczną oraz na grilla lub ognisko, może jakaś zadaszona wiata i okolica zyskała by swoje fajne miejsce rekreacji. Można ludziom obiecywać, że park powstanie w innej lokalizacji, w jakiejś niekonkretnej przyszłości, ale to na pewno nie zadowoli okolicznych mieszkańców, szczególnie matek z dziećmi, które mają tu teraz tylko jedną możliwość spaceru - pieszo-rowerową drogę wzdłuż drogi krajowej nr 13 o znacznym natężeniu ruchu. Myśląc o mieszkańcach należy uwzględniać zapotrzebowania na miejsca pod nowe osiedla i usługi, ale nie mniej ważna jest przestrzeń o charakterze publicznym, czyli ogólnodostępne parki.

 

Droga pieszo-rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 13, fot. 16.06.2021, SNW

 

Szczecin, działka przy ulicy Cukrowej, na której mógłby być Park, fot. 16.06.2021, SNW

 

Szczecin, działka przy ulicy Cukrowej, na której mógłby być Park, fot. 16.06.2021, SNW

 

Szczecin, działka przy ulicy Cukrowej, na której mógłby być Park, fot. 16.06.2021, SNW

 

Szczecin, działka przy ulicy Cukrowej, na której mógłby być Park, fot. 16.06.2021, SNW

 

Szczecin, działka przy ulicy Cukrowej, na której mógłby być Park, fot. 16.06.2021, SNW

 

Szczecin, działka przy ulicy Cukrowej, na której mógłby być Park, fot. 16.06.2021, SNW

 

Szczecin, działka przy ulicy Cukrowej, na której mógłby być Park, fot. 16.06.2021, SNW

 

Szczecin, działka przy ulicy Cukrowej, na której mógłby być Park, fot. 16.06.2021, SNW

 

Szczecin, działka przy ulicy Cukrowej, na której mógłby być Park, fot. 16.06.2021, SNW

 

Droga pieszo-rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 13, fot. 16.06.2021, SNW

 

Blisko - przejazd kolejowy przy stacji Szczecin Gumieńce, fot. 16.06.2021, SNW

 

Czy zostanie tutaj zbudowana szkoła, czy powstanie Park to okaże się dopiero, gdy zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania. Temat jest otwarty. Miejmy nadzieję, że Miasto Szczecin wsłucha się w głos mieszkańców i znajdzie się tam miejsce i na szkołę i na park, a stare drzewa nie zostaną wycięte.

 

Większe zdjęcia na naszym_fb.

 

Miejsce oznaczone na mapach google jako Park Cukrowa - inicjatywa.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież