Trasa Miejska - Śladami Quistorpów powstała w 2008 roku z inicjatywy Stowarzyszenie Nasze Wycieczki i przy wsparciu finansowym Gminy Miasto Szczecin w ramach konkursu "Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku". Za pomysł i realizację tego działania Stowarzyszenie Nasze Wycieczki zostało docenione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i od 2010 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego. Przez 14 lat na trwałe wpisała się w produkty turystyczne Szczecina, ale wymagała uaktualnienia, dodania do trasy Syrenich Stawów, odświeżenia w sposób zgodny z Systemem Identyfikacji Miejskiej. Kody QR umieszczone na nowych tablicach informacyjnych i publikacji w formie przewodnika oraz "Krótki film o Quistorpach" pozwolą znacznie poszerzyć ilość odbiorców. Wiedza dotrze do wszystkich zainteresowanych historią Szczecina, do nauczycieli i uczniów, turystów i mieszkańców. Umieszczenie w internecie (na naszych stronach i na visitszczecin.eu) mini przewodnika z mapą w formacie pdf i 'krótkiego filmu' w języku polskim i niemieckim pozwoli promować Szczecin również w Niemczech.

 

W 2022 roku Stowarzyszenie Nasze Wycieczkidzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Szczecin, przeprowadziło projekt "Szczecin - Trasa miejska - Śladami Quistorpów - uaktualnienie i popularyzacja" i w ramach projektu wykonało:

 

Mini przewodnik - Trasa Miejska - Śladami Quistorpów, ulotka w języku polskim i niemieckim, format pdf, dwie kartki A4 do pobrania i 1000 sztuk w formie papierowej do bezpłatnej dystrybucji. 

Tłumaczenie na język niemiecki - Anna Porchawka-Mulicka.

 

 'Krótki film' - 9 minut i 41 sekund w języku polskim i niemieckim.

KLIKNIJ TUTAJ.

Tłumaczenie - Ewa Młynarczyk-Luft, Eberhard Luft, Andreas Prause.

Muzyka - Robert Jarzębski. 

 

3 nowe tablice informacyjne zgodne z Systemem Identyfikacji Miejskiej i z kodami QR oraz z uaktualniona mapą i opisem trasy Śladami Quistorpów. Tłumaczenie na język niemiecki - Anna Porchawka-Mulicka. Tłumaczenie na język angielski - Paweł Zimecki. Wszystkie nowe tablice zostały zamontowane w listopadzie 2022 roku: 1.) PARK LEŚNY ARKOŃSKI z RUINĄ WIEŻY QUISTORPA - nowa tablica została postawiona obok parkingu przy ulicy Arkońskiej, przy leśnej drodze prowadzącej do wieży Quistorpa (w 2008 r. stała w innym miejsc, ale zniknęła w czasie przebudowy ulicy Arkońskiej), 2.) PARK KASPROWICZA - dawny PARK QUISTORPA - była zamontowana na ażurowej ścianie obiektu 'Cafe & Bar Platan', naprzeciw Teatru Letniego (tablica zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach), 3.) TEREN byłego zakładu opiekuńczego, szpitala, zakładu dla sierot, domu diakonis i zboru ewangelickiego Bethanien (1866-1945) - tablica stała przez 14 lat w dobrym stanie, za co dziękujemy pracownikom Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”, działającym w budynku przy Wawrzyniaka 7A. 

 

Image

Park Kasprowicza, tablica informacyjna na trasie Śladami Quistorpów, fot. 2008., SNW
 
Park Kasprowicza, nowa tablica informacyjna, fot. listopad 2022., SNW
 
Image
Tablica informacyjna w Parku Leśnym Arkońskim, fot. 2008., SNW
 
 Park Leśny Arkoński, nowa tablica obok parkingu przy ulicy Arkońskiej, fot. 2022., SNW
 
Image
Tablica informacyjna przy ul. Wawrzyniaka, fot. 2008., SNW
 
Tablica informacyjna przy ul. Wawrzyniaka stała przez 14 lat w dobrym stanie, za co dziękujemy pracownikom Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”, fot. lato 2022., SNW
 
Trasa Śladami Quistorpów. Tablica informacyjna przy ul. Wawrzyniaka, fot. 2022., SNW 

 

SPOTKANIE QUISTORP - ŚLADAMI FILANTROPÓW - 16.11.2022., środa, godz. 17. - w Czytelni Pomorzoznawczej (Sala im. dr Stanisława Badonia), Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Relacja ze spotkania TUTAJ.

 

 

 

Za pomoc przy realizacji wszystkich (realizowanych od 2007 roku) projektów dotyczących rodziny QUISTORP członkowie Stowarzyszenia Nasze Wycieczki dziękują:

1.) Książnicy Szczecińskiej za wieloletnia miłą współpracę - przede wszystkim Paniom z działu Pomorzoznawczego Książnicy, w szczególności Pani Katarzynie Zwierzewicz, Pani Izabelii Strzeleckiej i Pani Beacie Niemaszyk.
2.) Archiwum Państwowemu, a w szczególności Pani Janinie Kosman.
3.) Bibliotece Muzeum Narodowego w Szczecinie i Pani Marcie Kurzyńskiej.
4.) Pani Bogdanie Kozińskiej za "Rozwój przestrzenny Szczecina", za życzliwość i rozświetlanie mroku.
5.) Panu Jackowi Kowalskiemu za pomoc przy realizacji Szczecińskich Spotkań Kulturalno-Turystycznych "Quistorp" i za pierwsze po wojnie szczecińskie parki stworzone od podstaw - Park Przygodna i Park Kutrzeby.
6.) Panu Pawłowi Bartnikowi (Euroregion Pomerania) za życzliwość i pomoc przy realizacji projektu SST-K "Quistorp".
7.) Pracownikom byłego Wydziału Turystyki UM Szczecin, szczególnie Pani Małgorzacie Bożuchowskiej za dobrą współpracę w 2008 roku przy projekcie trasa "Śladami Quistorpów", w ramach konkursu "Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku".
8.) Wydziałowi Kultury UM Szczecin, szczególnie Pani Annie Stępień i Pani Agnieszce Maćkowskiej za możliwość realizacji projektu - "Uaktualnienie trasy Śladami Quistorpów", 2022.
9.) Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków Panu Michałowi Dębowskiemu za pomoc, znalezienie i wskazanie idealnego głazu dla upamiętniania rodziny Quistorpów oraz za działania, których efektem jest rewitalizacja cmentarza Bethanien.
10.) Stowarzyszeniu "Denkmal Pomorze" za działania na cmentarzu Bethanien.
11.) Pani Marcie Safader-Domańskiej za pomoc w działaniach związanych z postawieniem pamiątkowego głazu "Quistorp".
12.) Zakładowi Usług Komunalnych i Lasom Miejskim, w szczególności Panu Krzysztofowi Matuszakowi za pomoc w przeprowadzeniu projektu "Uaktualnienie trasy Śladami Quistorpów".
13.) Wszystkim tłumaczom zaangażowanym w projekt "Uaktualnienie trasy "Śladami Quistorpów": Pani Annie Porchawce-Mulickiej, Panu Pawłowi Zimeckiemu, Pani Ewie Młynarczyk-Luft i Panu Eberhardowi Luft oraz Panu Arturowi P. Siejce i Panu Andreasowi Prause.

14.) Panu Robertowi Jarzębskiemu za muzykę do 'krótkiego filmu', która idealnie komponuje się z obrazem.
15.) Pani Juliannie Rogowskiej, regionalistce z Wicka za życzliwość i wieloletnią miłą współpracę.
16.) Panu Konradowi Chmurskiemu za pomoc i udostępnienie miejsca - ściany kawiarni "Platan" w Parku Kasprowicza - do zamontowania tablicy "Śladami Quistorpów".
17.) Pracownikom Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” za otoczenie opieką tablicy na terenie dawnego Zakładu Bethanien.
18.) "Neptun Mieszkania, sp. z o.o." za bezinteresowne przekazanie głazu w celu upamiętnienie rodziny Quistorp.
19.) Pani Alicji Witkowskiej za wieloletnią kwerendę i wszystkim osobom, które mają Panią Alicję Witkowską w życzliwej pamięci.
20.) Wszystkim niewymienionym osobom, które przyczyniają się do realizacji projektu "Postawienie w Parku Kasprowicza głazu upamiętniającego szczecińskich filantropów".

 

2008 - SZCZECIN - TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW - 2022 - uaktualnienie i popularyzacja
POMYSŁ i REALIZACJA - STOWARZYSZENIE NASZE WYCIECZKI 

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA SZCZECIN

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież