16.11.2022 w Czytelni Pomorzoznawczej (Sala im. dr Stanisława Badonia), Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyło się spotkanie QUISTORP - ŚLADAMI FILANTROPÓW. Poniżej fotorelacja ze spotkania.

 

Spotkanie QUISTORP - ŚLADAMI FILANTROPÓW, fot.16.11.2022, SNW

 

Spotkanie QUISTORP - ŚLADAMI FILANTROPÓW, fot.16.11.2022, SNW

 

Spotkanie QUISTORP - ŚLADAMI FILANTROPÓW, fot.16.11.2022, SNW

 

Przedstawiliśmy m.in. 'krótki film' o Quistorpach (po polsku i niemiecku) - przed końcem listopada będzie dostępny w internecie

oraz e-publikacje:

001_pdf_QUISTORP - RODZINA SZCZECIŃSKICH FILANTROPÓW

002_pdf_QUISTORP - RODZINA SZCZECIŃSKICH FILANTROPÓW

Opowiedzieliśmy o rodzinie Quistorpów i trasie miejskiej "Śladami Quistorpów" - pierwszej trasie tematycznej po Szczecinie oraz o inicjatywie postawienia w Parku Kasprowicza głazu upamiętniającego szczecińskich filantropów

 

 

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za poświęcony czas i za kwiaty :), fot.16.11.2022, SNW

  

Za pomoc przy realizacji wszystkich (realizowanych od 2007 roku) projektów dotyczących rodziny QUISTORP członkowie Stowarzyszenia Nasze Wycieczki dziękują:

1.) Książnicy Szczecińskiej za wieloletnia miłą współpracę - przede wszystkim Paniom z działu Pomorzoznawczego Książnicy, w szczególności Pani Katarzynie Zwierzewicz, Pani Izabelii Strzeleckiej i Pani Beacie Niemaszyk.
2.) Archiwum Państwowemu, a w szczególności Pani Janinie Kosman.
3.) Bibliotece Muzeum Narodowego w Szczecinie i Pani Marcie Kurzyńskiej.
4.) Pani Bogdanie Kozińskiej za "Rozwój przestrzenny Szczecina", za życzliwość i rozświetlanie mroku.
5.) Panu Jackowi Kowalskiemu za pomoc przy realizacji Szczecińskich Spotkań Kulturalno-Turystycznych "Quistorp" i za pierwsze po wojnie szczecińskie parki stworzone od podstaw - Park Przygodna i Park Kutrzeby.
6.) Panu Pawłowi Bartnikowi (Euroregion Pomerania) za życzliwość i pomoc przy realizacji projektu SST-K "Quistorp".
7.) Pracownikom byłego Wydziału Turystyki UM Szczecin, szczególnie Pani Małgorzacie Bożuchowskiej za dobrą współpracę w 2008 roku przy projekcie trasa "Śladami Quistorpów", w ramach konkursu "Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku".
8.) Wydziałowi Kultury UM Szczecin, szczególnie Pani Annie Stępień i Pani Agnieszce Maćkowskiej za możliwość realizacji projektu - "Uaktualnienie trasy Śladami Quistorpów", 2022.
9.) Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków Panu Michałowi Dębowskiemu za pomoc, znalezienie i wskazanie idealnego głazu dla upamiętniania rodziny Quistorpów oraz za działania, których efektem jest rewitalizacja cmentarza Bethanien.
10.) Stowarzyszeniu "Denkmal Pomorze" za działania na cmentarzu Bethanien.
11.) Pani Marcie Safader-Domańskiej za pomoc w działaniach związanych z postawieniem pamiątkowego głazu "Quistorp".
12.) Zakładowi Usług Komunalnych i Lasom Miejskim, w szczególności Panu Krzysztofowi Matuszakowi za pomoc w przeprowadzeniu projektu "Uaktualnienie trasy Śladami Quistorpów".
13.) Wszystkim tłumaczom zaangażowanym w projekt "Uaktualnienie trasy "Śladami Quistorpów": Pani Annie Porchawce-Mulickiej, Panu Pawłowi Zimeckiemu, Pani Ewie Młynarczyk-Luft i Panu Eberhardowi Luft oraz Panu Arturowi P. Siejce i Panu Andreasowi Prause.

14.) Panu Robertowi Jarzębskiemu za muzykę do 'krótkiego filmu', która idealnie komponuje się z obrazem.
15.) Pani Juliannie Rogowskiej, regionalistce z Wicka za życzliwość i wieloletnią miłą współpracę.
16.) Panu Konradowi Chmurskiemu za pomoc i udostępnienie miejsca - ściany kawiarni "Platan" w Parku Kasprowicza - do zamontowania tablicy "Śladami Quistorpów".
17.) Pracownikom Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” za otoczenie opieką tablicy na terenie dawnego Zakładu Bethanien.
18.) "Neptun Mieszkania, sp. z o.o." za bezinteresowne przekazanie głazu w celu upamiętnienie rodziny Quistorp.
19.) Pani Alicji Witkowskiej za wieloletnią kwerendę i wszystkim osobom, które mają Panią Alicję Witkowską w życzliwej pamięci.
20.) Wszystkim niewymienionym osobom, które przyczyniają się do realizacji projektu "Postawienie w Parku Kasprowicza głazu upamiętniającego szczecińskich filantropów".

 

2008 - SZCZECIN - TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW

2022 - projekt uaktualnienie i popularyzacja dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież