Stowarzyszenie "Nasze Wycieczki" zakończyło polsko-niemiecki projekt p.t."Nie umarłem / Ich bin nicht tot" - Polskie groby w Berlinie i niemieckie groby w Szczecinie / Polnische Gräber in Berlin und deutsche Gräber in Stettin. Projekt został zrealizowaliśmy przy współpracy z Gminą Miasto Szczecin, Zakładem Usług Komunalnych oraz Stowarzyszeniem Partnerstwo Miast Szczecin - Friedrichshain-Kreuzberg (Städtepartner Stettin e.V) z siedzibą w Berlinie, które działało w kooperacji z Ev. Friedhofsverband Berlin Stadtmitte.
 
Image
fot. szczeciński zeszyt wpisów
Już 17 sierpnia rozpocznie się najdłuższy maraton rowerowy w obecnym sezonie - Maraton Rowerowy Dookoła Polski (MRDP), którego dystans w tej edycji wyniesie aż 3130 kilometrów.
 
Image
zapraszamy
W Szczecinie w Bramie Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie, przy ulicy Ku Słońcu 125 / im Haupteingang des Zentralfriedhofs in Stettin, Strasse Ku Słońcu 125 otwarto polsko-niemiecką wystawę p.t."Nie umarłem / Ich bin nicht tot" - Polskie groby w Berlinie i niemieckie groby w Szczecinie / Polnische Gräber in Berlin und deutsche Gräber in Stettin.
 
Image
Nowatorski system wystawienniczy powstał na podstawie projektu Stowarzyszenia Nasze Wycieczki
Image
zapraszamy