W 2014 roku Stowarzyszenie Nasze Wycieczki opiekuje się Parkiem przy ulicy Kutrzeby i Parkiem przy ulicy Przygodnej - pierwszymi powstałymi po 1945 roku w Szczecinie miejscami ogólnodostępnej rekreacji. Działania są finansowane przez Urząd Miasta Szczecin.

 

Zobacz: Działania pierwszej połowy 2014 roku i BIO - SPOTKANIA w Parkach przy ulicy Kutrzeby i Przygodnej w Szczecinie.

Projekt - Park przy ulicy Przygodnej

W końcu lutego rozpoczęto „wiosenne porządki” od zgrabiania i wywozu liści. Wywieziono łącznie 5 kontenerów o łącznej objętości 45 m3, a waga liści wyniosła około 5 ton.

 

03 marca 2014 

Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ulicy Kutrzeby powstał dzięki Gminie Miasto Szczecin i współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

wiosna 2014

Marian Anklewicz

Przez sześćset lat stał w Swobnicy zamek. Stał niewzruszenie bez względu na dziejowe burze i kataklizmy żywiołów, ominęły go kule szwedzkie i bomby radzieckie. Śmiertelne ciosy otrzymał dopiero od polskiej administracji różnego szczebla i autoramentu. Kiedy 31 marca 1957 roku ówczesny wojewódzki konserwator zabytków mgr Henryk Dziurla uznawał oficjalnie zamczysko za zabytek, było to „mienie dużej wartości” podlegające szczególnej ochronie. O tym jak ta „szczególna ochrona” wyglądała świadczy dziś stan „obiektu chronionego prawem”.

Projekt "Quistorp w Szczecinie" jeszcze się nie zakończył, jest jeszcze sporo do zrobienia. Trasa "Śladami Quistorpów", kilka tysięcy ulotek i trzy tablice na trasie, tyle udało się nam zrobić w latach 2007-2009. Cały czas pozostaje otwarta kwestia ruin wieży Quistopa i fragmentu orła z nagrobka Martina Quistorpa, który leży sobie jak niechciany kamień pod płotem (gdyby był to fragment z nagrobka bliskiego nam dziadka pewnie byłby już wyeksponowany w jakimś Lapidarium, ale co zrobić w tej kwestii? może wyeksponować gdzieś w pobliżu trzech ptaków? z tablicą informacyjno - dziękczynną? rodzina filantropów mieszkających w Szczecinie na przełomie XIX i XX wieku zasługuje na pamięć.

 

 

SZCZECIŃSKIE SPOTKANIA KULTURALNO-TURYSTYCZNE - QUISTORP

 

SZCZECIŃSKIE SPOTKANIA KULTURALNO-TURYSTYCZNE - QUISTORP - 2007.06.05. - pierwszy dzień

 

SZCZECIŃSKIE SPOTKANIA KULTURALNO-TURYSTYCZNE - QUISTORP - 2007.06.06. - drugi dzień

 

2007.07.09._Tablice informacyjne na trasie "Śladami Quistorpów"

 

QUIZ "Quistorp w Szczecinie" - Regulamin 

 

2008.09.07._QUIZ - losowanie - wyniki

 

2008.09.17._OTWARCIE TRASY ŚLADAMI QUISTORPÓW 

 

SZCZECIN - TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW 

 

 

NIECODZIENNE ZNALEZISKO W LUBINIE

 

 

ANKIETA NASZYCH WYCIECZEK - Szczecin - ruiny wieży Quistorpa - co dalej?

 

ANKIETA NASZYCH WYCIECZEK - Szczecin - orzeł z nagrobka M.Quistorpa - co dalej?

 

ANKIETY NASZYCH WYCIECZEK - Szczecin - Quistorp - 1 podsumowanie