Regulamin:
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki Quizu "Quistorp w Szczecinie".
2. Organizatorem Quizu jest Stowarzyszenie "Nasze Wycieczki" z siedzibą w Szczecinie.
3. Quiz jest jednym z zadań majacych na celu utworzenie w Szczecinie trasy "Śladami Quistorpów".
4. Osoba biorąca udział w Quizie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia "Nasze Wycieczki"
6. Konkurs trwa w okresie od 24 lipca 2008 r. do 30 sierpnia 2008 r.
7. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki niniejszego regulaminu Konkursu, która odpowie prawidłowo na pięć pytań zawartych w formularzu zamieszczonym na stronie : zachodniopomorskie/quiz
8. Nagrodą główną w konkursie jest: Rower zakupiony za 800 zł brutto ze składek członkowskich.
9. Nagrodami dodatkowymi są ubrania na rower firmy Vitesse oraz mapy.
10. Nagród otrzymanych w Konkursie nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny lub jakąkolwiek inną formę gratyfikacji.
11. Wyłonienie zwycięzcy konkursu odbędzie się w drodze losowania, przy udziale komisji powołanej przez Organizatorów.
12. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu w jakimkolwiek trybie przez Uczestników Konkursu.
13. Wyniki Quizu zostaną opublikowane na stronie www.naszewycieczki.pl najpóźniej do dnia 8.09.2008.
14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. I poz. 883 z późniejszą zmianą) w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród.
STATUT FABRYKI CEMENTU W LUBINIE z 1857 roku - ODNALEZIONY!

Image
miedziana puszka z dokumentami
WIERNE KOPIE TERAKOTOWEJ ARMII CESARZA QIN na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wystawę można było obejrzeć w Galerii Południowej Zamku od 13.02.2008 do 30.03.2008.

Image
strażnicy cesarza
21.12.2007r. to ważna data, Zniesiona zostaje kontrola na wewnętrznych granicach państw należących do układu, jest to wielkie święto dla województwa zachodniopomorskiego, radość dla Naszych Wycieczek, otworzyły się nowe możliwości dla rowerzystów, możliwości swobodnego przemieszczania się pięknie położonymi drogami łączącymi Boock z Bukiem, Rieth z Nowym Warpnem, i tak dalej.

Image
mostek Rieth - Nowe Warpno