Projekt “Szczecin - Ludzie i Miasto” ma na celu przedstawienie Szczecina jako miasta otwartego i szanującego wkład różnych społeczności w procesie budowy jego tożsamości. Zawiera biogramy osób mieszkających w Szczecinie na przełomie XIX i XX wieku. Styl ich życia wpływał na wygląd miasta - aby to zobaczyć do poszczególnych biogramów dodajemy, w miarę możliwości, pocztówki, wycinki prasowe, fotografie, ulic, placów oraz miejsc wypoczynku w Szczecinie. Prace nad projektem trwają już ponad 10 lat i dzięki, przede wszystkim, systematycznej kwerendzie w szczecińskiej Książnicy i w Archiwum, jednego z członków Stowarzyszenia Nasze Wycieczki - Alicji Witkowskiej, mogliśmy zrealizować wystawę w 2013 roku a teraz (listopad 2019) rozpocząć upublicznianie dalszych efektów naszej pracy. Sukcesywnie będziemy je zamieszczać na stronie Stowarzyszenia Nasze Wycieczki, dodawać nowe nazwiska i uzupełniać istniejące artykuły o nowe informacje.

 

Projekt “Szczecin - Ludzie i Miasto” na początku miał bardzie opisową formę. Taka forma dobrze sprawdza się zestawiając kilkanaście, do 30-stu biogramów, np. na potrzeby wystaw, ale zamierzając upublicznić kilkaset biogramów, ogarnięcie całości jest bardzo czasochłonne. Postanowiliśmy więc pójść "małymi krokami" i w wersji internetowej zamieścić przede wszystkim fakty. W przyszłości posłużą do stworzenia szerszego opracowania. Jednocześnie planujemy wydanie papierowe, tak by materiał graficzny mógł być wydrukowany w wielkościach pozwalających na przyglądanie się szczegółom.

 

Wymieniając mieszkańców Szczecina wybraliśmy szyk - nazwisko potem imię i dalej niepodzielone przecinkami wszystkie znane nam imiona. Odwrotny szyk, czyli najpierw imię (wszystkie imiona) potem nazwisko jest milsze dla ucha, bo ogólnie przyjęte w mowie i piśmie, ale nawet według Słownika Języka Polskiego PWN nieuzasadnione w wykazach i biografiach.

 

Siedmiokropki na końcu zdań ("....... .") to miejsca, które mogą zostać uzupełnione. Z praktyki wiemy, że nigdy nie wiadomo, kiedy natrafi się na informację potwierdzającą ważne fakty. Przykładem może być przypadkowe odkrycie, że Most Wilhelma Meyera jest tego Meyera, a nie Carla z Puszczy Bukowej. Jesteśmy też otwarci na merytoryczną krytykę, każde wskazanie, że można coś poprawić jest cenne. Czasami jedną grafikę dodajemy do dwóch artykułów, bo dotyczą dwóch osób, np. ojca i syna. Linkujemy osoby spokrewnione ze sobą, ciekawsze pomniki nagrobne i kryjące się za nimi historie umieszczamy jako osobne artykuły.

 

Projekt ma służyć wszystkim. Stowarzyszenie Nasze Wycieczki jest Organizacją Pożytku Publicznego. Realizacja projektów, na które można zdobyć granty zawsze objęta jest ograniczeniom. Trzeba poświęcić dużo czasu na pilnowanie harmonogramu, a potem rozliczyć projekt i napisać o nim sprawozdanie. Brak czasu rzutuje na jakość, szczególnie, jak zbliża się koniec projektu. Projekt "Ludzie i Miasto Szczecin" do tej pory był realizowany bez dotacji. Zachowaliśmy niezależność, sami decydujemy jak projekt się potoczy i nie musimy stresować się, gdy działania trzeba odłożyć na później, bo najważniejsza jest jakość projektu. Po 10 latach pracy, patrząc na projekt "Ludzie i Miasto Szczecin" cieszymy się, że wybraliśmy, dłuższą drogę, ale za to pełną wiarygodnych treści. Rozpoczynamy (listopad 2019) upublicznianie projektu "Ludzie i Miasto Szczecin" :) Zapraszamy _redakcja Stowarzyszenia Nasze Wycieczki.

 

 
Szczecin - Ludzie i Miasto - wiek XIX, XX i XXI" to projekt, który trwa od 2005 roku, od początku działalności Stowarzyszenia Nasze Wycieczki i cały czas jest w trakcie opracowywania, dlatego w tekście mogą znaleźć się "wielokropki", które będą uzupełniane po znalezieniu, przeanalizowaniu i zweryfikowaniu materiałów źródłowych. ŹRÓDŁA: KSIĄŻNICA POMORSKA IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZECINIE, ARCHIWUM PAŃSTWOWE W SZCZECINIE i ZBIORY WŁASNE STOWARZYSZENIA NASZE WYCIECZKI.