DATA i MIEJSCE URODZENIA - 14 listopada 1822 roku w Greifswaldzie.
DATA i MIEJSCE ŚMIERCI -  09 maja 1899 roku w Szczecinie. 

 

Image

Johannes Heinrich Quistorp 1822-1899

 

MATKA - Johanne Sophie Margarethe z domu Hecht.
OJCIEC - Heinrich Christian August Quistorp. 
RODZEŃSTWO - był najstarszym synem, miał 10 rodzeństwa.

Więcej o rodzicach, przodkach i rodzeństwie na stronie 4, 10 i 11 e-publikacji Q001


ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI / ŻONA / DZIECI  - Johannes Heinrich Quistorp zapoczątkował szczecińską gałąź rodziny Quistorp. 
1 ŻONA / DZIECI - W 1852 roku (.... gdzie ?) ożenił się z Wilhelminą Theune (1830-1886), z którą miał pięcioro dzieci: 1853 Marie, 1856 Heinricha (zginął tragicznie w 1880), 1858 Johanne, 1859 Luise, 1860 Martina.

2 ŻONA - W 1888 roku (.... gdzie ?) ożenił się z Mathilde Leidloff.   

 

ADRES ZAMIESZKANIA - Szczecin, Falkenwalderstarsse 88 (Aleja Wojska Polskiego).

 

ŻYCIE / PRACA / AKTYWNOŚĆ

Jako szesnastolatek rozpoczął praktyki w przedsiębiorstwie J.G. Michaelis & Sohn w Rostocku, następnie objął posadę w Stralsundzie, a w 1846 roku odbył roczną służbę wojskową jako ochotnik (Einjähriger) w 2. Pułku Artylerii Polowej w Szczecinie; w 1848 został podporucznikiem, a w 1859 oficerem w 2. Pułku Piechoty Obrony Krajowej.

 

Pracował w szczecińskich większych przedsiębiorstwach, m.in. w Rud. Chr. Gribel, od 1850 roku do momentu powołania do życia własnej działalności, której całkowicie się poświęcił. Został przedsiębiorcą i filantropem, jednym z pierwszych kapitalistów w Szczecinie i Prusach. Na początku ery industrializacji (XIX w.) angażował się w sprawy socjalne swoich pracowników. Finansował budowę szkół, pensji, schronisk, sierocińców i fundacji. 

 

W Szczecinie między ulicami Mickiewicza i Wawrzyniaka założył w latach wojennych 1870/71 zakład opiekuńczy i szpital Bethanien. W 1875 roku instytucja ta została przekazana w formie darowizny na rzecz kuratorium z prawami korporacyjnymi.

 

W latach 1852-1866 pełnił funkcję hanowerskiego konsula królewskiego. W roku 1867 uzyskał tytuł radcy handlowego.

 

Posiadał cegielnię parową na Stołczynie oraz dobra ziemskie w Dusewitz, Wittenfelde, Schlietz na Rugii i w Szczecinie. Już na początku swojej samodzielnej działalności gospodarczej utworzył fabryki w Wapnicy i Lubinie (Kalkofen i Lebbin). Fabryka cementu portlandzkiego "Lebbin" (w Lubinie), pod jego kierownictwem została przekształcona w przedsiębiorstwo akcyjne. Fabryka wyróżniała się nie tylko wprowadzonymi na jej terenie innowacjami technicznymi, ale również rozwiniętym zapleczem socjalnym (150 mieszkań robotniczych, dom dla wdów, sala spotkań, biblioteka). Zobacz: STATUT FABRYKI CEMENTU W LUBINIE z 1857 roku - NIECODZIENNE ZNALEZISKO W LUBINIE.

 
Był założycielem spółki budowlanej "Westend" i na przedpolach Fortu Wilhelma (w północno-zachodniej część miasta) zainicjował stworzenie nowej dzielnicy - Westend, a potem obok Neu Westend i Braunsfelde
 
W pobliżu Westendu, nowej willowej dzielnicy, Johannes Quistorp stworzył park i udostępnił go mieszkańcom miasta. W 1908 roku jego syn Martin oficjalnie przekazał miastu teren Quistorp Parku (obecnie Parku Kasprowicza). Więcej na ten temat w e-publikacji Q002.
 
Spośród jego licznych przedsięwzięć warto również wymienić Pomorską Szkołę Mleczarską Eckerberg oraz:
- odstąpienie miastu placu budowlanego przy ul. Wielkopolskiej 15 z przeznaczeniem na budowę gimnazjum;
- naprawa drogi Stołczyn-Glinki we współpracy z F. Jahnem (jesień 1867r.). J. Quistorp dostarczył szlakę węglową ze swojej cegielni parowej na Stołczynie;
- finansową pomoc na rzecz związku Verein zur Forderung Uberseeischer Handelsbeziehungen, który prowadził przygotowania praktyczne do zawodu kupieckiego;
- założenie kasy dla wdów i sierot;
- sfinansowanie budowy szkoły podstawowej w Lubinie;
- współfinansowanie kilku zakładów opiekuńczych.
 

OSTATNIE MIEJSCE SPOCZYNKU - Na miejsce jego ostatniego spoczynku odprowadzały go tłumy mieszkańców Szczecina. Pochowany został na cmentarzu, na terenie zakładów Bethanien, przy obecnej ulicy Wawrzyniaka. Zobacz artykuł w Stettiner Zeitung z 10 maja 1899 r., dzień po śmierci Johannesa Quistorpa - na stronie 09 e-publikacji Q001.

 

Zobacz: GŁAZ UPAMIĘTNIAJĄCY Johannesa i Martina Quistorpa w Lubinie (informacje o nim również na stronie 14 e-publikacji Q001),

 

SZCZECIN - TRASA MIEJSKA - ŚLADAMI QUISTORPÓW - to pierwsza trasa tematyczna po Szczecinie uroczyście otwarta15.09.2008 roku. Pomysłodawcą trasy było Stowarzyszenie Nasze Wycieczki, jak również koordynatorem projektu zrealizowanego dzięki wsparciu finansowym Gminy Miasto Szczecin w ramach konkursu "Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku". Zobacz zdjęcia z otwarcia trasy.

 

Podsumowanie ANKIET - Szczecin - Quistorp - przeprowadzonych w 2009 roku przez Stowarzyszenie NASZE WYCIECZKI.

 

 
Szczecin - Ludzie i Miasto - wiek XIX, XX i XXI" to projekt, który trwa od 2005 roku, od początku działalności Stowarzyszenia Nasze Wycieczki i cały czas jest w trakcie opracowywania, dlatego w tekście mogą znaleźć się "wielokropki", które będą uzupełniane po znalezieniu, przeanalizowaniu i zweryfikowaniu materiałów źródłowych. ŹRÓDŁA: KSIĄŻNICA POMORSKA IM. STANISŁAWA STASZICA W SZCZECINIE, ARCHIWUM PAŃSTWOWE W SZCZECINIE i ZBIORY WŁASNE STOWARZYSZENIA NASZE WYCIECZKI.