Świąteczne przysmaki, wróżby wigilijne, mały Jezusek przynoszący prezenty... Jak Czesi obchodzą święta Bożego Narodzenia?

 

Ciasteczka świąteczne. Fot. Madeleine Steinbach.

W ostatnich latach w lasach okalających Szczecin prowadzony jest wyręb tzw. planowany i z każdym rokiem jest coraz bardziej widoczny. Już nie jest tak 'ciasno' i dziko jak chociażby pięć lat temu. Nasuwa się pytanie - skoro z roku na rok zwiększane będą ilości planowanych wyrębów, to jak Puszcza Bukowa będzie wyglądała w 2050 roku. W tym magicznym roku wpisanym w 2007 roku do logo marki Szczecina jako Miasta Ogrodów. Teraz wokół tematu wycinki zrobiło się głośno, gdy Puszczę Bukową odwiedził Dziki Ruch Oporu - dwie odważne dziewczyny, Edyta i Anna, które nie są ze Szczecina. Na pytanie skąd są, odpowiadają, że są z Lasu i widać, że w lesie czują się jak ryby w wodzie. Dziękujemy im za akcję i wszystkim za spotkanie przy ognisku, przy którym rozmawialiśmy o tym, co każdy z nas może zrobić.

 

Szczecin - Spotkanie przy ognisku. Akcja przeciwko wycince drzew w Puszczy Bukowej, fot. 06.12.2022., SNW

Zakład Usług Komunalnych nie wyraził zgody się na pierwszą z trzech lokalizacji ustalonych na sierpniowym spotkaniu w Parku Kasprowicza. Pozostałe dwie lokalizacje znajdują się przy ulicy J. Fałata: PROPOZYCJA NR 1 - między pomnikiem Czynu Polaków a Teatrem Letnim, w miejscu gdzie rośnie oddalona od ścieżki, okazała monokultura drzew iglastych; PROPOZYCJA NR 2 - na skraju kwietnej łąki. 

 

PROPOZYCJA NR 1, która nam podoba się najbardziej - między pomnikiem Czynu Polaków a Teatrem Letnim, w miejscu gdzie rośnie oddalona od ścieżki, okazała monokultura drzew iglastych, fot. 07.12.2022., SNW

W 1908 roku obecny Park Kasprowicza został oficjalnie podarowany mieszkańcom Szczecina. W 2021 roku Stowarzyszenie Nasze Wycieczki, po opracowaniu e-publikacji o Parku Kasprowicza, wyszło z inicjatywą, by mieszkańcy Szczecina w parku stworzonym przez Quistorpów postawili Głaz z napisem 'QUISTORP'. Działania zostały rozpoczęte w 2022 roku i krok po kroku zmierzają do celu. Projekt dotyczący rewitalizacji Mostu Wilhelma Meyera trwał 7 lat. Mamy nadzieję, że głaz upamiętniający rodzinę Quistorpów uda się postawić w krótszym czasie. Miasto Szczecin od początku dało nam do zrozumienia, że musimy sami zadbać o środki na ten cel, dlatego dziękujemy za wszystkie wyrazy poparcia naszej inicjatywy oraz za 1,5% przekazany na KRS: 0000244784. 

 

Poniżej chronologicznie relacje dotyczące inicjatywy:

 

Na naradzie nr 10_2023 z dnia 19.04.2023 r. Prezydent Miasta Szczecin wyraził zgodę na wzniesienie przedmiotowego głazu, tzn. Głazu z napisem 'QUISTORP', upamiętniającego rodzinę m.in. za podarowanie mieszkańcom zielonego terenu - dzisiejszego Parku Kasprowicza.

 

Fragment odpowiedzi na wniosek WK-3. Cały list > TUTAJ

  

16.12.2022 roku złożyliśmy do Urzędu Miasta Szczecin wniosek WK-3 

 

wniosek WK-3.

 

Wizualizacja. Głaz z napisem 'Quistorp' przy ulicy J. Fałata w Parku Kasprowicza.

 

1. Opis wydarzenia/osoby*, którego/której* dotyczy upamiętnienie:
Postawienie Głazu Pamiątkowego z napisem 'Quistorp' dotyczy upamiętnienia Johannesa Quistorpa, jego syna Martina i pozostałych członków rodziny Quistorp, którzy przyczynili się do przekazania mieszkańcom byłego Parku Quistorpa, obecnego Parku Kasprowicza. Głaz jako naturalna forma przyrody, ładnie i nieinwazyjnie wtapia się w otoczenie, a inskrypcję wykutą w kamieniu stanowiłby tylko jeden napis - "QUISTORP" (bez dat czy dodatkowych napisów). Obok kamienia powinna być zamontowana tablica pulpitowa zgodna z systemem SIM zawierająca krótkie informacje i kod QR kierujący na stronę https://visitszczecin.eu/pl.
2. Uzasadnienie dotyczące celu upamiętnienia:
Johannes Quistorp i jego syn Martin mieszkali przed laty w Szczecinie. Prowadzili wiele przedsiębiorstw, a ich działalność filantropijna wzbudzała powszechne uznanie. Po zniesieniu statusu miasta twierdzy w 1873 roku, mieli wpływ na wygląd nowych dzielnic, a powstałe dzięki nim tereny rekreacyjne do dziś są popularnymi miejscami wypoczynku. Dzięki postawieniu głazu pamiątkowego w Parku Kasprowicza, każdy odwiedzający park będzie mógł dowiedzieć się o jego darczyńcach.
....
6. Informacja o sposobie finansowania upamiętnienia z wyszczególnieniem:
zaangażowania finansowego Wnioskodawcy:
W 2022 roku Stowarzyszenie Nasze Wycieczki przeznaczyło swoje ostatnie wolne środki statutowe na projekt „Uaktualnienie i promocja trasy miejskiej Śladami Quistorpów”. W związku z tym prowadzimy obecnie działania, by mieszkańcy Szczecina przekazali nam 1 % na w/w cel.
zaangażowania innych źródeł finansowania:
Jeśli środki z 1 % będą niewystarczające, zwrócimy się z prośbą do sponsorów lub złożymy wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Do wniosku dołączyliśmy załączniki:
1. Dokumentacja potwierdzająca poparcie społeczne wniosku:
a. Poparcie z Muzeum Narodowego w Szczecinie.
b. Poparcie z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.
2. Forma graficzna upamiętnienia (projekt, rysunki, wizualizacje) wraz z mapą lokalizacyjną,
3. Opinia właściwego zarządcy terenu:
a. zgoda z Zakładu Usług Komunalnych z 12.05.2022.
b. i pismo z 16.11.2022.
4. Opinia właściwej rady osiedla – poparcie Rady Osiedla Łękno.
5. Opinia Ogrodnik Miasta, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.
6. Zgoda dotycząca bezpłatnego przekazania głazu narzutowego od Neptun Mieszkania sp. o.o.
7. List wspierający od rodziny Quistorpów – 7a oraz tłumaczenie listu -7b.

 

2022_12_Postawienie głazu pamiątkowego z napisem QUISTORP w Parku Kasprowicza - ciąg dalszy - z trzech lokalizacji pozostały dwie. 

 

Mapa Parku Kasprowicza w Szczecinie. Dwie propozycje postawienia głazu pamiątkowego z napisem 'QUISTORP'. 

 

2022_11 i 12

 

 

Poprzez instytucje kultury i punkty informacji turystycznej w listopadzie i grudniu 2022 przekazaliśmy do bezpłatnej dystrybucji 200 kompletów pocztówek ze Szczecina z naklejką - prośbą o wsparcie inicjatywy postawienia Głazu 'Quistorp'. 

 

W listopadzie i grudniu 2022 rozdaliśmy 200 kompletów pocztówek ze Szczecina.

 

 100 kompletów (jak na zdjęciu) po 5 sztuk w 1 komplecie oraz ...

 

... 100 kompletów (jak na zdjęciu) po 5 sztuk w 1 komplecie.

 

2022_08_Postawienie głazu pamiątkowego z napisem QUISTORP w Parku Kasprowicza - ciąg dalszy - artykuł zawiera zdjęcia i opis propozycji miejsc na postawienie Głazu 'Quistorp' ustalone na spotkaniu w Parku Kasprowicza z Ogrodnikiem Miejskim Panią Martą Safader-Domańską i Miejskim Konserwatorem Zabytków Panem Michałem Dębowskim.

 

2022_04_Postawienie w Parku Kasprowicza w Szczecinie głazu pamiątkowego dla Quistorpów - w artykule zdjęcia i opis głazu i wstępne propozycje miejsc na postawienie Głazu 'Quistorp' oraz skąd pomysł na taką inicjatywę.

 

Ponadto w 2022 roku Stowarzyszenie Nasze Wycieczkidzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Szczecin, przeprowadziło projekt "Szczecin - Trasa miejska - Śladami Quistorpów - uaktualnienie i popularyzacja". Głaz pamiątkowy, w Parku Kasprowicza przy J. Fałata, stanie się ważnym elementem w/w trasy. 

W Sławkowie koło Brna (na świecie znanym jako Austerlitz) rozegrała się jedna z najsłynniejszych bitew. 2 grudnia 1805 roku wojska napoleońskie pokonały połączone siły austriacko-rosyjskie. W 217. rocznicę bitwy trzech cesarzy, w dniach od 30 listopada do 4 grudnia w Sławkowie i okolicach odbędą się uroczystości upamiętniające dawne wydarzenia.

 

Austerlitz. Fot. Archiv Brněnsko, destinační společnost