23.11.2021. członkowie Stowarzyszenia Nasze Wycieczki naprawili tablicę informacyjną przy Moście Wilhelma Meyera i i oczyścili ją z naklejek i napisów. 

 

Most Wilhelma Meyera w Puszczy Wkrzańskiej. Zdjęcie tablicy przed naprawą i oczyszczeniem, fot. 23.11.2021, SNW.

Na początku roku informowaliśmy o uszkodzeniach balustrady mostu W. Meyera i o możliwościach naprawy. Poniżej zdjęcia po naprawie, którą wykonali pracownicy Nadleśnictwa Trzebież.

 

  

Most W. Meyera, fot. 11.11.2021., SNW.

Republika Czeska otrzymała od Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC) międzynarodowy certyfikat "Safe Travels Stamp", potwierdzający bezpieczeństwo podróżowania do tego kraju.

 

WTTC SafeTravels Stamp Template

Jedenaście miast uzdrowiskowych Europy, w tym Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie i Franciszkowe Łaźnie, zdobyły tytuł światowego dziedzictwa UNESCO. Zdecydował o tym Komitet Światowego Dziedzictwa na swojej 44. sesji w mieście Fuzhou w Chinach. Ze względu na globalną pandemię spotkanie odbyło się online od 16 do 31 lipca.

 

Mariańskie Łaźnie. fot. Ladislav Renner

Koleje Czeskie zachęcają turystów do korzystania z połączeń kolejowych na terenie kraju proponując bilet sieciowy OneTicket. Bilet tak zwanego Systemu Jednolitej Taryfy zapewnia pasażerom szereg korzyści. Dzięki niemu turyści mogą w trakcie podróży korzystać z dowolnego połączenia i nie muszą zastanawiać się, co zrobić, gdy dany pociąg odjedzie. Dzięki OneTicket po prostu wsiadają do innego, niezależnie od przewoźnika, który obsługuje pociąg. Do Systemu Jednolitej Taryfy należy ponad 99% wszystkich połączeń w Czechach.