W 2020 roku Stowarzyszenie Nasze Wycieczki otrzymało 988,80 zł z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które wpisały w swoim rozliczeniu podatkowym numer KRS: 0000244784

Przedstawiamy aktualne zdjęcia obu działek (nr 2/4 i 6/2 z obrębu ewidencyjnego 2124) i historię wydarzeń od 2018 roku.

 

Szczecin, działka przy ulicy Cukrowej, na której mógłby być Park, fot. 16.06.2021, SNW

Naprawa popsutej balustrady na moście Wilhelma Meyera polegająca na pospawaniu lub zrobieniu od nowa identycznie zakrzywionej rury nie rozwiąże problemu, bo ludzie na takie elementy zawsze będą się wspinać "dla zabawy" lub by zrobić sobie zdjęcie. Takie zachowania częściej zdarzają się w miejscach, w których rzadko pojawiają się ludzie, a przez Most Meyera z każdym rokiem przechodzi lub przejeżdża coraz więcej osób, mimo to można przypuszczać, że po naprawie wygięta i pospawana rura znów się złamie. Na Moście Meyera cenny jest kamień z historycznym napisem. Poprowadzenie rury za kamieniem naraża go na uszkodzenia. Elementy mostu (słupki i balustrada) są tylko dodatkiem. 

 

 

Puszcza Wkrzańska. Most Wilhelma Meyera, fot. 25.04.2021., SNW. 

Most Wilhelma Meyera w Puszczy Wkrzańskiej został odnowiony dzięki inicjatywie Stowarzyszenia "Nasze Wycieczki", współpracy z Urzędem Miasta Szczecin, Muzeum Narodowym w Szczecinie i Nadleśnictwem Trzebież w czerwcu 2012 roku. Po 9 latach 1 element mostu, wygięta w "U" rura za kamieniem pamiątkowym, złamała się w miejscu spawu. Teraz z jednej strony niebezpiecznie wystaje, a z drugiej leży za pamiątkowym kamieniem. Pospawanie jej na powrót nie rozwiąże problemu, bo ludzie siadali na niej lub wspinali się na nią, by zrobić sobie zdjęcie lub po prostu "dla zabawy". Można przypuszczać, że po naprawie, odtworzeniu jej w identycznej formie, znowu się złamie. Co więc można zrobić? Może najlepszym rozwiązaniem będzie ją w tym miejscu całkowicie wyciąć? Przedstawiamy tę kwestię do rozważenia. 

 

Miejsce odpoczynku przy Moście Wilhelma Meyera, fot. 17.01.2021., SNW

Wesołych Świąt Wielkanocnych