W 2022 roku został zrealizowany projekt pod nazwą: "Diabelski Głaz koło Pilchowa - nowa atrakcja w Lasach Miejskich Szczecina - ciekawe miejsce, w którym żyje duch ludowych opowieści". Jego celem było stworzenie nowej atrakcji w Lasach Miejskich Szczecina pod nazwą "Diabelski Głaz koło Pilchowa" poprzez: opracowanie po polsku i niemiecku e-publikacji i umieszczenie jej na ogólnodostępnej stronie, postawienie obok głazu tablicy i ławki, przeprowadzenie trzech wycieczek do głazu oraz promocję w prasie.

 

Lasy Miejskie Szczecina, Diabelski Głaz koło Pilchowa, fot. 14.06.2022., SNW.

Przedstawiamy foto-relację z trzech spacerów, które odbyły się na terenie Lasów Miejskich Szczecina, 21.06., 23.06. i 25.06.2022., z parkingu przy stawie Łomot do Diabelskiego Głazu.

 

Wycieczka do Diabelskiego Głazu, fot. 25.06.2022., SNW.

Czeski Bank Narodowy (ČNB) ogłosił, że niektóre banknoty wkrótce zostaną wycofane z obiegu.

21.06.2022. wtorek
23.06.2022. czwartek
25.06.2022. sobota

za każdy razem wyruszamy o 13.00 z parkingu przy stawie Łomot, Dolina Siedmiu Młynów, wjazd od strony ul. Miodowej w ul. Pod Urwiskiem i wracamy na parking przy stawie Łomot po 2-3 godzinach.

E-publikacja Q002 na temat Parku Kasprowicza zawiera obszerny artykuł "Park miejski Quistorpa. Szczodry podarunek." wydrukowany 12 grudnia 1908 roku w Stettiner Abendpost Nr. 347., w którym znajduje się wypowiedź nadburmistrza Ackermanna - “Kiedy tylko Park Quistorpa przejdzie na własność miasta, będę optować za tym, by pamięć o tej darowiźnie została zachowana dla kolejnych pokoleń poprzez głaz pamiątkowy. …”. Obecnie w Parku Kasprowicza i na terenie pobliskich Jasnych Błoni stoi m.in.: pomnik papieża Jana Pawła II, Czynu Polaków i węgierskiego chłopca, ale nie ma niczego co upamiętniałoby Johannesa i Martina Quistorpów. Po ponad 100 latach trudno powiedzieć co stanęło na przeszkodzie, ale jest pewne, że może tu jeszcze stanąć.

 

16 strona e-publikacji Q002.