Czeska Centrala Ruchu Turystycznego zainaugurowała kolejną edycję międzynarodowego konkursu filmowego Tourfilm 2022. W konkursie może wziąć udział każdy, kto chce podzielić się swoim filmem o Czechach, spełniającym określone w zasadach konkursu wymogi techniczne. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 lutego 2022 r.

 

Tourfilm_baner. Copyright CzechTourism

W Parku przy ulicy Przygodnej w Szczecinie (dzielnica Gumieńce) zostały odnowione tablice informacyjne i edukacyjne. Wśród nich są tablice o historii dzielnicy i wodzie na Gumieńcach, osiem tablic wybranych ciekawych miejsc Szczecina i sześć tablic o drzewach: Cis, Modrzew, Dąb, Brzoza, Grab, Buk. Są również dwie tablice przeznaczone na ogłoszenia lokalnej społeczności (!!! ogłoszenia mogą być zawieszane tylko na taśmę lub gumkę klejącą !!! nie wolno używać szpilek, pinesek, gwoździ, spinaczy, ani ostrych narzędzi) oraz trzy tablice do pisania kredą (przy wydzielonym miejscu zabaw). 

 

Park przy ulicy Przygodnej w Szczecinie, fot. 21.12.2021, SNW

Jaki jest bieżący stan tras rowerowych w województwie zachodniopomorskim i regionach transgranicznych? Każdy widzi, że dobry, w porównaniu z tym sprzed lat. Z roku na rok jest coraz więcej inwestycji i wydarzeń dedykowanych rowerzystom. Powstają nowe trasy i odcinki, a te istniejące od lat otrzymują nowe oznakowania i miejsca odpoczynku. Jedynej rzeczy, której obecnie brakuje to spotkań i rozmów. Dlatego ucieszyły nas warsztaty „Łączy nas rzeka 2.0 – der Fluss verbindet uns 2.0”  zorganizowane online 14-16.12.2021 przez Żeglugę Szczecińską. Przed pandemią liczne spotkania, kursy, warsztaty i wydarzenia sprzyjały wymianie informacji. Zwłaszcza w czasie przerw kawowych :) Warsztaty online też dają możliwość wymiany informacji, ale trzeba zmieścić się w danych godzinach. Wiemy z doświadczenia, że fajnie jest po prezentacji usłyszeć odzew ze strony słuchaczy, dlatego postanowiliśmy opisać o czym się dowiedzieliśmy i podzielić naszymi przemyśleniami.

 

Uzupełnienie drogi B113 o pas ruchu dla rowerów. Slajd z warsztatów „Łączy nas rzeka 2.0 – der Fluss verbindet uns 2.0”, 14-16.12.2021.

23.11.2021. członkowie Stowarzyszenia Nasze Wycieczki naprawili tablicę informacyjną przy Moście Wilhelma Meyera i i oczyścili ją z naklejek i napisów. 

 

Most Wilhelma Meyera w Puszczy Wkrzańskiej. Zdjęcie tablicy przed naprawą i oczyszczeniem, fot. 23.11.2021, SNW.